Bij de HPA Health Group schrijven artsen niet alleen de best mogelijke behandeling voor, maar leren ze de patiënten ook heel nuttige tips die ze in hun dagelijks leven kunnen gebruiken om zich goed te voelen.

Eenvoudige dingen zoals "de patiënt leren dat hij bij het aantrekken van zijn schoenen altijd eerst moet controleren of er niets in zijn schoen zit", legt Dr Ricardo Louro, specialist interne geneeskunde, uit.

Het lijkt misschien een klein detail, maar "als de patiënt geen gevoel meer heeft aan de voetzool, kan het de hele dag lopen met een vreemd voorwerp, hoe klein ook, in de schoen complicaties veroorzaken. We hebben patiënten gehad die de hele dag rondliepen met een steen in hun schoen, die ze niet konden voelen, en aan het eind van de dag tot hun verbazing een wond op hun voet ontdekten", dit kan voor een diabetespatiënt zeer ernstig zijn.

Dr. Ricardo Louro is behalve internist ook verantwoordelijk voor de diabetesconsulten, een gebied waarop hij zich sinds 2011, toen hij voor het eerst bij de HPA Health Group kwam, heeft toegelegd.

Als internist beschrijft hij zijn dagelijks leven als zeer onvoorspelbaar en uitdagend: "Ik volg patiënten op die in het ziekenhuis zijn opgenomen en regelmatig moeten worden gecontroleerd door het team Interne Geneeskunde waarvan ik deel uitmaak en dat ik ook coördineer", aldus Dr. Louro.

Wat de ambulante medische zorg betreft, is hij zeer toegewijd aan met name diabetes: "Wat de ambulante zorg betreft, is diabetes het gebied waaraan ik het meest ben toegewijd", vertelde hij aan The Portugal News.

"We hebben een Day Care Hospital met een speciaal verpleegkundig team, waar een diabetes pre-consultatie beoordeling van patiënten wordt uitgevoerd. We schrijven niet alleen de noodzakelijke behandeling voor, maar geven bijvoorbeeld ook voorlichting over de zorg die moet worden besteed aan de voeten, de ogen, het eten, enzovoort", zei hij.

"Naast het Day Care Hospital hebben we bij de HPA Health Group veel professionals die zich ook intensief bezighouden met diabetes, of het nu gaat om lichaamsbeweging, voeding of andere specialismen die een aanvulling zijn op dit gebied, zoals oogheelkunde, neurologie, algemene chirurgie, onder anderen", voegde hij eraan toe.

Multidisciplinaire zorg is een toegevoegde waarde die hem in al zijn medische activiteiten als internist in staat stelt om gevallen te bespreken met artsen van andere specialismen zoals voeding, lichaamsbeweging, psyschiatrie, enz.

Toegankelijkheid van de patiënt tot zijn arts

In de HPA Health Group hebben de patiënten rechtstreeks contact met hun arts, telkens als er behoefte is aan een consult of om twijfels op te helderen: "De patiënt heeft gemakkelijk toegang, hetzij via het ziekenhuis, hetzij overdag, hetzij rechtstreeks met zijn arts, als er twijfels moeten worden opgehelderd of als de patiënt bijkomende informatie nodig heeft", aldus de heer H. van den Berg.

Persoonlijk, maar ook op afstand - de arts spreekt over een "sociale klik" met betrekking tot technologieën. Maar ook vóór de pandemie werd technologie al gebruikt om het leven van patiënten te vergemakkelijken. De arts legt uit dat hij de testresultaten van de patiënten online in het ziekenhuis kan ontvangen: "Ik kan te weten komen of de patiënten onder controle zijn of niet, aangezien de patiënten mij deze informatie ook sturen".

Een diabetespatiënt bezoekt zijn arts gewoonlijk vier keer per jaar. Tegenwoordig is het geen probleem meer om op de dag van de afspraak in het buitenland te zijn, want videoconsulten zijn niet meer weg te denken. "Als de patiënt zich buiten het land bevindt, hoeft hij zijn consultatie niet uit te stellen", vertelde hij aan The Portugal News.

"Sommige angsten in verband met diabetes zijn mythen"

Mythes bestaan, zo ook angsten in verband met diabetes, "gelukkig zijn veel van hen slechts mythen", zei de arts.

"Er zijn er veel met betrekking tot insuline en dieet bijvoorbeeld. Mythes kunnen worden ontrafeld, maar er zijn ook angsten die echt zijn. Maar zelfs die kunnen worden vermeden, als de patiënt eerder wordt gediagnosticeerd en zich houdt aan de behandeling en instructies van de arts".

Gewoonlijk houdt de grootste angst van de mensen verband met blindheid, dialyse en amputatie van de onderste ledematen.

Naast de meer traditionele behandeling beschikt de HPA Health Group in de Algarve over innovatieve technieken: Een hyperbare kamer en vasculaire chirurgie.

"Slechte circulatie en verandering van de zenuwen, leiden tot wonden, die soms kunnen leiden tot zweren in de onderste ledematen. Ondanks het feit dat het moeilijk te behandelen is, zullen een paar sessies in de hyperbare kamer resulteren in de meest complete behandeling van deze zweren, met een sneller genezend vermogen", benadrukte hij.

Tot slot is de conclusie duidelijk: diagnose is de eerste en enige stap die genomen moet worden. In feite, "een persoon die bezorgd is over zijn gezondheid en die regelmatig zijn arts bezoekt, heeft een betere follow-up en bijgevolg worden complicaties eerder ontdekt, zodat het medische team dienovereenkomstig kan handelen", concludeerde hij.