In totaal heeft Brussel 14,14 miljard euro vrijgemaakt voor 12 lidstaten, waarbij Portugal een aandeel van 2,41 miljard euro heeft gekregen, het tweede in het kader van SURE, na in december een eerste betaling van 3 miljard euro te hebben ontvangen, uit een steunbedrag dat naar verwachting in totaal 5,9 miljard euro zal bedragen.

Deze leningen zullen de lidstaten helpen het hoofd te bieden aan de sterke stijging van hun overheidsuitgaven voor het behoud van de werkgelegenheid als gevolg van de pandemie van het coronavirus, met name door bij te dragen in de kosten die rechtstreeks verband houden met de financiering van de nationale arbeidstijdverkortingsregelingen en andere soortgelijke maatregelen die zijn genomen om de pandemie het hoofd te bieden, ook voor zelfstandigen.

In het kader van de vandaag goedgekeurde operatie hebben naast Portugal ook België 2 miljard euro ontvangen, Bulgarije 5,11 miljard euro, Cyprus 1,24 miljard euro, Griekenland 2,54 miljard euro, Spanje 3,37 miljard euro, Italië 7,51 miljard euro, Litouwen 355 miljoen euro, Letland 113 miljoen euro, Malta 177 miljoen euro, Polen 1,56 miljard euro en Estland 230 miljoen euro.