Ongeveer 150 vrijwilligers van betrokken partners zullen bijdragen aan het verzamelen van afval en het schoonmaken van eerder aangewezen gebieden in de Ria Formosa, en met het doel de operatie aan het eind van het badseizoen te herhalen.

Na de schoonmaak door de vrijwilligers zal het Portugese Milieuagentschap, via de administratie van de hydrografische regio Algarve, een bewustmakingsinitiatief uitvoeren met een kwalitatieve en kwantitatieve evaluatie van het verzamelde zwerfvuil op zee, alsmede een analyse van de aanwezigheid van microplastics in de watermassa van de Ria Formosa.

De 150 deelnemers van de bij het initiatief betrokken entiteiten en andere verenigingen en plaatselijke organisaties, zullen worden verdeeld in teams van ongeveer 10 tot 15 personen en zullen werken in van tevoren door het ICNF aangewezen gebieden, om geen beschermde gebieden of broedgebieden te verstoren. Alle teams zullen worden begeleid en gecontroleerd om de bescherming en het behoud van het duinecosysteem te garanderen.

Ana Antunes, directeur-generaal van MAR Shopping Algarve: "Dit is een bewustmakingsactie die wij van essentieel belang achten om een geest van samenwerking tussen partners tot stand te brengen in naam van het behoud van het milieu, en tevens de plaatselijke bevolking te inspireren tot goede praktijken en zorgvuldigheid bij het uitvoeren van activiteiten in de natuur en in het algemeen". De organiserende entiteit verklaart ook dat de actie de uitwisseling van kennis tussen entiteiten over de plaatselijke fauna en broedgebieden en het milieuerfgoed bevordert.

Volgens informatie van de IUCN (Internationale Unie voor het behoud van de natuur) wordt het hele jaar door minstens 8 miljoen ton plastic afval in de oceanen gedumpt, waarvan een deel vervolgens op de stranden aanspoelt en schade toebrengt aan de ecosystemen en het leven in zee.