Het project, dat wordt gepromoot door de Nationale Federatie van Verenigingen van Autochtone Rassen (FERA), in partnerschap met 11 producentengroeperingen, heeft tot doel de intensiteit van de export te verhogen van de huidige 3,67 procent tot 8,07 procent aan het einde van 2022.
Het initiatief verenigt acht inheemse runderrassen (arouquesa, barrosã, cachena, Marinhaa, Maronesa, Mertolenga, Minho en Mirandese), één geitenras (berg), één schapenras (Mirandese churra) en het varkensras Bísara.

De organisatie heeft ten doel de "kwaliteit en de veiligheid van vlees en producten op basis van Portugees vlees te bevorderen, dat afkomstig is van dieren die grazen op natuurlijke weidegronden, uit plattelandsgebieden, die worden gefokt zonder productiestress, wat unieke kenmerken en smaak aan het vlees geeft", aldus een woordvoerder van FERA.

Portugees vlees richt zich vooral op producentengroeperingen in het noorden (81,82 procent), maar strekt zich ook uit tot het centrum en de Alentejo (regio's met elk 9,09 procent).

Het project heeft een totale investering van ongeveer 615.000 euro, voor 55,25 procent medegefinancierd door Europese fondsen in het kader van Compete2020.

Rui Dantas, voorzitter van de in 2000 opgerichte federatie, verklaarde dat Portugees vlees voortkomt uit het "succes" van de uitvoering van het vorige project (Portugees rundvlees) "dat heeft bijgedragen tot de creatie en de promotie van een gemeenschappelijk merk voor inheems Portugees rundvlees met het oog op de internationalisering ervan".

Naast de promotie van het gemeenschappelijke merk was de "grote verdienste" van Portugees rundvlees "de oprichting van een werkgroep samengesteld uit de groepen producenten van deze vleessoorten", aldus Rui Dantas.

De functionaris benadrukt dat er in Portugal 50 inheemse rassen zijn: 15 van runderen, 16 van schapen, zes van geiten, drie van varkens, vier van paarden, twee van ezels en vier van kippen, en dat FERA "meer dan de helft" van deze rassen vertegenwoordigt.
"Momenteel is de overgrote meerderheid van de Portugese dierlijke producten met gemeenschapsbescherming gebaseerd op inheemse rassen", aldus Rui Dantas, die stelt dat "ondanks hun verschillen en specifieke kenmerken, alle rassen worden verkregen met inachtneming van hoge kwaliteitsnormen, voedselveiligheid, respect voor het milieu en eerlijke handel".

"We kunnen verschillen ervaren in smaak, stevigheid en sappigheid, die het gevolg zijn van verschillende rassen, voeding en management. Maar in allemaal kunnen we cultuur, tradities en natuur ervaren."

In haar toespraak per videoconferentie prees Carla Pereira, directeur van het Regionaal Directoraat voor Landbouw en Noordelijke Visserij (DRAPN), de "nobele doelstelling" van het Portugese Vleesprogramma door het te richten op "erkenning in het buitenland".

Carla Pereira omschreef het project als "goed gestructureerd, met veel activiteiten en zeer ambitieus" en benadrukte dat de "belangrijkste" doelstelling van "Portugees vlees" de "hogere inkomens" voor de Portugese landbouwers en de toegevoegde waarde op de markten is.