De Vergadering van de Republiek heeft de (goedgekeurde) ontwerp-resolutie van de CDS-PP besproken, of de regering de herstructurering van het SEF aan het parlement moet voorleggen.

"Het is onmogelijk om niet te concluderen dat er veel mensen zijn die positief staan tegenover de scheiding tussen de politiële en administratieve aspecten van het Europese en nationale systeem van grenscontrole en het beheer van kwesties in verband met buitenlanders", aldus PSD-afgevaardigde José Magalhães.

PSD-afgevaardigde André Coelho Lima prees een "organische scheiding tussen politiële en administratieve functies", maar stelde dat "deze verandering dwars door het hele interne veiligheidssysteem heen moet lopen" en niet alleen bij de SEF moet plaatsvinden.

Het sociaaldemocratische parlementslid betoogde ook dat "slechts één autoriteit de dimensie van geïntegreerd grensbeheer mag hebben" en dat Portugal "alleen door politie-entiteiten kan worden vertegenwoordigd" in het Europese grenscontroleagentschap Frontex.

António Filipe benadrukte ook dat de PCP "zeer positief staat tegenover het idee van een scheiding tussen veiligheids- en administratieve functies", aangezien "een van de basisfouten bij de oprichting van het SEF precies die fusie was".

Hij waarschuwde ook voor de mogelijkheid van een "slecht doordacht uitsterven van de SEF".

De CDS-PP parlementair leider merkte op dat de partijen van mening verschillen over "de ideeën en het model van hervorming" van deze dienst.

Telmo Correia wees erop dat "iedereen het erover eens is dat het administratieve deel één ding is en de veiligheidsfuncties iets anders", en benadrukte dat moet worden geëvalueerd "of we beter zullen reageren op de opvang van immigranten door het strafrechtelijke en het migrantendeel in één instantie te concentreren of niet", waarbij hij benadrukte dat de CDS vindt dat Portugal buitenlanders moet "verwelkomen" en integreren.

"Alle partijen zijn het immers eens met de scheiding tussen de politiële en administratieve functies van de SEF, en dit is een win-winsituatie die nooit zo duidelijk aan het licht zou zijn gekomen," zei de minister van Binnenlandse Zaken aan het eind van het debat.

Voor Eduardo Cabrita "gaat het erom te weten wie het wil uitvoeren" en "wie hier gebruik maakt van parlementaire choreografiemechanismen om werkelijk de bedoeling te hebben dat dit naar de Griekse agenda wordt gebracht".

In de resolutie van de Raad van Ministers waarin de politieke richtsnoeren worden vastgesteld voor de oprichting van de Dienst vreemdelingen en asiel, die de SEF zal opvolgen, worden "de hoofdlijnen vastgelegd van een zeer duidelijke organische scheiding tussen politietaken en de administratieve taken van het autoriseren en documenteren van immigranten".

In de resolutie wordt bepaald welke politietaken van de SEF zullen worden overgedragen aan de nationale republikeinse garde, de politie van de openbare veiligheid en de gerechtelijke politie, en welke bevoegdheden zullen worden overgedragen aan het instituut voor registratie en notariële zaken, zodat de dienst vreemdelingen en asiel "technisch-administratieve bevoegdheden" overhoudt.