ILGA Europe heeft de Europese Regenboogkaart van dit jaar bekendgemaakt, die onder meer laat zien dat Portugal van de 49 geanalyseerde Europese landen van de 7e naar de 4e plaats is gestegen wat de juridische en politieke situatie van de LGBTI-gemeenschap betreft.

De index "constateert dat in de afgelopen 12 maanden de vooruitgang op het gebied van LGBTI-rechten een bijna totale impasse heeft bereikt, waardoor landen als Portugal, Albanië en Finland op de 'ranglijst' zijn gestegen in een context van bijna geen positieve verandering, maar alleen als gevolg van veranderingen die vanuit wetgevingsoogpunt als 'niet-structureel' worden beschouwd en die in 2021 zijn doorgevoerd", aldus ILGA Portugal in een verklaring.

In het Portugese geval, zegt de vereniging voor de verdediging van LGBTI-rechten, was de verbetering van de positie in de tabel "ook te danken aan de invoering van nieuwe criteria, maar vooral aan de verduidelijking van het einde van de discriminatie bij bloeddonatie door homo- en biseksuele mannen, die in de regels van het Directoraat-Generaal Volksgezondheid onaangeroerd bleef".

Echter, benadrukt de organisatie, deze stijging in "ranking" vertaalt zich niet in effectieve vooruitgang in Portugal, verwijzend naar dat het percentage van 68 procent toegeschreven aan het land in de schaal van respect voor de rechten en de gelijkheid van deze gemeenschap een verschil ten opzichte van 2020 "bijna nul", die voor de voorzitter van ILGA Portugal, Ana Aresta, "versterkt de stagnatie van het beleid" in het land, volgens de geciteerde verklaring vertegenwoordigt.

De verantwoordelijke versterkt ook het idee dat het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, in deze zaken, een gemiste kans is.

"In het afgelopen jaar hebben we in Europa een toename gezien van de politieke repressie tegen LGBTI-personen, gekoppeld aan een sterke toename van de sociaaleconomische ontberingen, en de verspreiding van "online" haatzaaiende taal en daden op straat in de hele regio. In deze context benadrukken [...] ILGA Portugal en ILGA-Europa: de reactie van regeringen moet meer en beter zijn, met concrete acties om ervoor te zorgen dat mensen meer en niet minder beschermd worden", zo luidt de conclusie van de verklaring.