Dit jaar zijn aan 4.031.117 eigenaren van onroerend goed IMI-afrekeningsbewijzen toegezonden, en voor 920.660 was de waarde minder dan 100 euro.

IMI-belastingen van 100 euro of minder moeten eind vandaag volledig zijn betaald; IMI-waarden van meer dan 100 euro kunnen worden verdeeld in twee of drie termijnen die tussen mei en november moeten worden betaald.