Henrique Gouveia e Melo zei dat de inenting van mensen boven de 30 jaar tussen eind juli en begin augustus zal plaatsvinden, waarna mensen van in de 20 zullen worden geprikt. De coördinator legde uit dat, wanneer het plan de leeftijdsgroep van 18 jaar bereikt, "ruwweg" meer dan 90% van de bevolking zal zijn gevaccineerd (...) en dat het daarom misschien niet nodig zal zijn kinderen te vaccineren. Lusa