Zij behoren ook tot degenen die het meest pleiten voor een uitbreiding van zijn bevoegdheden om crises zoals de covid-19-pandemie het hoofd te bieden.

Dit blijkt uit de "Lente Eurobarometer", een enquête die in opdracht van het Europees Parlement is uitgevoerd.

84% van de Portugese respondenten had een positief beeld van de EU, terwijl slechts 2% een negatief beeld had.