Botulinumtoxine is een neurotoxine dat wordt geproduceerd door de bacterie Clostridium Botulinium. Er zijn verschillende subtypes van Botulinum Toxine, maar het is subtype A dat wordt gebruikt bij de behandeling van chronische migraine. Deze behandeling is sinds oktober 2010 goedgekeurd door de FDA (Food and Drug Administration) en meer recentelijk ook door de European Headache Federation. Deze goedkeuring was gebaseerd op de studie Phase III Research Evaluating Migraine Prophylaxis Therapy (PREEMPT) 1 en 2, waarin een significante vermindering (meer dan 50%) van het aantal dagen en migraine-episodes werd vastgesteld. Het PREEMPT Botulinum Toxine A toedieningsprotocol, wordt in de meeste centra voor de behandeling van chronische migraine gebruikt en heeft een responder rate van 2/3.

De pathofysiologische mechanismen die ten grondslag liggen aan chronische migraine worden nog niet volledig begrepen, maar het lijkt erop dat atypische pijnverwerking, centrale en perifere overgevoeligheid, corticale hyperexciteerbaarheid en neurogene ontsteking een belangrijke rol spelen.
Botulinetoxine werkt, naast het bekende effect op de motorische plaque, ook op de sensorische afferente zenuwterminals (C-vezels) en remt de afgifte van lokale ontstekingsstoffen.

Alle patiënten met chronische migraine komen in aanmerking voor behandeling met Botulinum Toxine Een chronische migraine wordt gedefinieerd als hoofdpijn die gedurende 15 dagen of meer per maand optreedt gedurende een periode van 3 maanden met migraineachtige pijn op ten minste 8 van die dagen. Naar schatting 1 tot 2% van de bevolking lijdt aan migraine en naar schatting wordt een derde van de patiënten niet adequaat behandeld.

De toepassing van Botulinum Toxine A geschiedt volgens een vooraf vastgesteld protocol, dat is goedgekeurd op grond van eerdere klinische proeven. Volgens de PREEMPT-studie omvat het protocol injecties op 31 vooraf bepaalde plaatsen tussen de cefalische en cervicale regio. Er wordt gebruik gemaakt van een zeer dunne en kleine naald, waardoor de pijn die door de injectie wordt veroorzaakt tot een minimum wordt beperkt. Er kan een kort plaatselijk branderig gevoel optreden. De procedure wordt meestal goed verdragen door de patiënten, die hun gewone activiteiten onmiddellijk kunnen hervatten. Deze procedure mag alleen worden uitgevoerd in centra die ervaring hebben met dit protocol en hetzelfde impliceert voor de klinische correlatie en waakzaamheid in de Hoofdpijn Consultatie.

Het praktische effect van Botulinum Toxine A is niet onmiddellijk en om de positieve reactie van de behandeling te evalueren, zijn ten minste 2-3 toepassingen nodig. De behandeling wordt uitgevoerd met tussenpozen van 12 weken. Indien geen verbetering wordt waargenomen wordt de behandeling opgeschort. Indien verbetering wordt waargenomen kan de behandeling zo lang als nodig worden verlengd. De huidige klinische studies suggereren dat sommige patiënten die Botulinum Toxine A nemen, zodanig verbeteren dat de behandeling kan worden stopgezet en geen migraine meer wordt ervaren.

Volgens de huidige studies zijn er geen ernstige bijwerkingen bij patiënten die met Botulinum Toxine worden behandeld. Hoewel de behandeling als zeer veilig wordt beschouwd, is zij, net als alle andere geneesmiddelen, niet vrij van bijwerkingen. Cervicale pijn en stijfheid kunnen optreden, vooral op de plaatsen waar de medicatie werd aangebracht; in dit geval is het effect van voorbijgaande aard en verdwijnt het na dagen of weken. Er kunnen ontstekingsremmende medicijnen worden genomen, waarbij spierverslappers worden vermeden. Andere minder vaak voorkomende bijwerkingen zijn tijdelijk hangende oogleden en zeer zelden griepachtige verschijnselen. Al deze bijwerkingen worden als voorbijgaand beschouwd en verdwijnen na dagen of weken.

Contra-indicaties gelden voor patiënten met bekende overgevoeligheid voor enig preparaat van Botulinum Toxine of met bekende pre-existentie van neuromusculaire junctiestoornissen, bijv. Myasthenia Gravis, patiënten met bekende eerdere autonome disfunctie. Er zijn geen veiligheidsstudies tijdens zwangerschap, daarom wordt deze behandeling niet aanbevolen voor zwangere vrouwen.

De poliklinische raadplegingen over hoofdpijn en de poliklinische raadplegingen over botulinumtoxine worden uitgevoerd door Dr. Leandro Valdemar, specialist neurologie en neurofysiologie.

Voor meer informatie, contacteer ons op:

E-mail: callcenter@grupohpa.com
Telefoon: 282 420400
Indien u
van buiten Portugal belt: +351 282 420 400
Website: https://www.grupohpa.com/