Volgens het kwartaalverslag met gegevens tot eind maart waren op 3 maart 376.440 aanvragen ingediend en 359.070 afgerond, waarvan 203.310 de status van permanent verblijfsrecht kregen en 143.080 de status van voorlopig verblijfsrecht.

Dit cijfer komt niet rechtstreeks overeen met het aantal mensen, omdat de manier waarop het ministerie van Binnenlandse Zaken de gegevens presenteert, een verdubbeling inhoudt van gevallen die meerdere aanvragen hebben ingediend, inclusief degenen die eerst de voorlopige status ("pre-settled status") hebben gekregen en vervolgens een aanvraag hebben ingediend voor een permanente status ("settled status"), die wordt toegekend na een ononderbroken verblijf van vijf jaar in het land.

Degenen die de voorlopige status hebben ontvangen, zullen opnieuw een aanvraag moeten indienen wanneer zij de vijf jaar van hun verblijf in het Verenigd Koninkrijk hebben voltooid, aangezien bevordering niet automatisch plaatsvindt.

De Portugese regering schat dat de Portugese gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk ongeveer 400.000 personen telt, rekening houdend met de 375.000 personen die bij de consulaten zijn geregistreerd en de 335.000 personen die een Brits adres op hun Citizen's Card hebben staan.

In het verslag schat het ministerie van Binnenlandse Zaken dat van de 5,3 miljoen aanvragen die op 31 maart door alle nationaliteiten waren ingediend, 6 procent afkomstig was van herhaalde aanvragers (311.870), wat erop wijst dat op 31 maart zo'n 4.963.560 mensen zich hadden aangemeld voor het EU-burgersregistratiesysteem ("EU Settlement Scheme").

Van de herhaalde aanvragers ging 47% (147.660) over van de voorlopige naar de permanente status en kreeg 46% (143.180) een verblijfsstatus nadat hun aanvraag in eerste instantie was afgewezen of ongeldig was verklaard.

Eind maart wachtten 17.370 duizend aanvragen van Portugese onderdanen op een advies en van de behandelde aanvragen slaagde 3,5% (12.680) niet omdat zij werden ingetrokken of nietig verklaard (5.300), ongeldig werden geacht (4.990) of werden geweigerd (2.390).

De Portugezen zijn de vierde nationaliteit met het grootste aantal aanvragen, na de Polen, Roemenen en Italianen.

Volgens de laatste statistieken waren er op 30 april in totaal 5,42 miljoen aanvragen ingediend bij het post-Brexit registratiesysteem voor EU-burgerschap, meer dan de ruw geschatte 3,5 miljoen Europeanen die oorspronkelijk in het Verenigd Koninkrijk woonden.

Burgers van EU-landen, IJsland, Zwitserland, Noorwegen en Liechtenstein en hun naaste familieleden uit derde landen hebben tot 30 juni de tijd om zich te laten registreren en hun verblijfs- en arbeidsrechten en toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en sociale bijstand te behouden.

Degenen die kunnen aantonen dat zij vóór 31 december 2020 in het Verenigd Koninkrijk woonden, toen het vrije verkeer eindigde met het einde van de overgangsperiode na de Brexit, komen in aanmerking.

Vanaf 1 juli is de status van ingezetene verplicht voor situaties zoals het solliciteren naar een baan, het openen van een bankrekening of het huren van een huis en wie geen reguliere status heeft, wordt beschouwd als illegale immigrant en zal worden uitgezet naar het land van herkomst.

Sinds 1 januari is een nieuw immigratiesysteem ingevoerd dat onder meer een arbeidscontract, kennis van de Engelse taal en een minimumsalaris vereist.