Dit zijn enkele van de conclusies die op 31 mei zijn bekendgemaakt in een studie van het Observatorium van de Portugese samenleving, Katholieke Universiteit van Lissabon, waarin werd getracht inzicht te krijgen in de gevolgen van de pandemie voor het leven van de Portugezen.

In maart vorig jaar dwong de Covid-19-pandemie de meeste Portugezen thuis te blijven - maar velen konden blijven werken en verruilden het kantoor voor een kamer thuis.

Een jaar later ging van de duizend ondervraagden tussen 27 en 30 maart slechts 41,4 procent door met telewerken, maar van hen gaf de overgrote meerderheid er de voorkeur aan in die situatie of in een gemengd regime te blijven.

"80,4 procent van de deelnemers toont interesse of grote interesse om door te gaan met het telewerkregime", onthullen de resultaten, die er ook op wijzen dat 77,9 procent maximaal vier dagen per week thuis zou willen werken.

Aan de andere kant zijn degenen die nog steeds telewerken het erover eens dat zij hun werk autonoom hebben kunnen beheren, maar zij melden een "daling in de perceptie van de kwaliteit van de arbeidsomstandigheden".