Na een echtscheiding zijn beide partijen aansprakelijk voor de schulden die zij tijdens het huwelijk hebben gemaakt, behalve in het stelsel van scheiding van goederen. Wij willen echter enkele soorten schulden vermelden die wegens hun specificiteit bijzondere aandacht van de rechthebbenden verdienen.

Lening voor huisvesting

In een echtscheidingssituatie en zelfs indien een van de ex-echtgenoten aansprakelijk is voor de schuld, zullen beiden aansprakelijk zijn tegenover de schuldeiser en kunnen zij worden verzocht te betalen.

Om verdere problemen te voorkomen en beide partijen te beschermen, kan verkoop van de woning of uitsluiting van de aansprakelijkheid door een van de houders de oplossing zijn. Een beslissing in het kader van een echtscheiding kan geen voorrang hebben op een hypothecaire leningovereenkomst, zodat deze in de toekomst van kracht blijft, onder dezelfde voorwaarden.

In geval van niet-nakoming van de betalingsverplichting, zullen beide houders verantwoordelijk zijn voor de schuld. Het zou beter zijn om te zoeken naar een alternatieve oplossing die aansprakelijkheid toestaat voor degenen die bij het onroerend goed blijven; de bank moet dit echter accepteren.

Depositorekeningen

Het zou beter zijn om de gezamenlijke rekeningen vóór de echtscheiding op te heffen, maar een bankrekening kan alleen worden opgeheven met de handtekening van alle houders. Wanneer er echter leningen aan verbonden zijn, zal dit niet haalbaar zijn.
Neem contact op met uw schuldeisers en vraag om hulp bij het heronderhandelen van leningen/schulden. U moet van tevoren handelen en laat geen situaties van niet-betalingsrisico's voortslepen.