Volgens de "Maandelijkse ramingen van de werkgelegenheid en de werkloosheid" die op 31 mei door het Nationaal Instituut voor de Statistiek (INE) zijn gepubliceerd, is de werkloze bevolking in maart met 3 procent gedaald ten opzichte van februari 2021, na een stijging met 4,9 procent ten opzichte van maart 2020.

Het werkloosheidscijfer, volgens het concept van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO), bedroeg 6,6 procent, 0,2 procentpunt minder dan in de voorgaande maand en 0,3 procentpunt meer dan in het voorgaande jaar.