Volgens een verklaring is de staatssteun goedgekeurd op grond van de tijdelijke kaderregeling inzake staatssteunmaatregelen ten behoeve van de economie in de huidige context van de uitbraak van covid-19 en zal hij worden toegekend in de vorm van rechtstreekse subsidies, die openstaan voor openbaarvervoersbedrijven op de Azoren.

Doel van de maatregel is het plotselinge liquiditeitstekort waarmee deze bedrijven te kampen hebben als gevolg van de uitbraak van covid-19 en de beperkende maatregelen die zijn genomen om de verspreiding van het virus te beperken, te verzachten.

Brussel heeft geconcludeerd dat de Portugese staatssteunregeling voor de vervoersector op de Azoren voldoet aan de voorwaarden van de voornoemde tijdelijke kaderregeling, zowel wat betreft het bedrag (de limiet is 1,8 miljoen euro per onderneming) als wat betreft het tijdschema (loopt af op 31 december).

Op 30 april heeft de Europese Commissie haar goedkeuring gehecht aan de toekenning, door de regionale regering van de Azoren, van financiële compensaties ten bedrage van 12 miljoen euro aan SATA, naast 122,5 miljoen euro ter ondersteuning van de liquiditeit.

Op 27 april heeft de Europese Commissie haar goedkeuring gehecht aan een steunregeling voor bedrijven op de Azoren in het kader van de covid-19-pandemie, ditmaal een steunlijn van 8 miljoen euro in de vorm van rechtstreekse subsidies.

Op 16 april heeft het uitvoerend orgaan van de Gemeenschap het licht op groen gezet voor de steunregeling van 150 miljoen euro ter ondersteuning van de door de pandemie getroffen bedrijven op de Azoren, omdat het de maatregel "noodzakelijk, passend en evenredig" achtte.