In een antwoord aan Lusa verklaart de Dienst vreemdelingen en grenzen (SEF) dat 223 000 immigranten vallen onder de op 30 april gepubliceerde beschikking, waarin wordt bepaald dat alle immigranten wier aanvraag bij de SEF in behandeling is en die binnen de vastgestelde termijn een aanvraag hebben ingediend, "tijdelijk een goede status hebben" in het land tot "de definitieve administratieve beslissing van de respectieve procedure".

SEF benadrukt dat deze immigranten die tijdelijk hun situatie geregulariseerd zien, toegang kunnen krijgen tot de nationale gezondheidszorg of andere rechten op gezondheidszorg, toegang tot sociale bijstandsuitkeringen en het ondertekenen van huur- en arbeidscontracten, alsook bankrekeningen kunnen openen en contracten kunnen afsluiten voor essentiële openbare diensten.

De voorzitter van de Associação Solidariedade Imigrante zei echter dat immigranten die onder deze maatregel vallen in Portugal "gevangen zitten", omdat ze "het land niet kunnen verlaten om hun familie te bezoeken of een andere baan te zoeken, omdat ze geen documenten hebben".

"Dit is een schending van de mensenrechten, ze kunnen niets doen in hun leven, ondanks het feit dat ze het gebruikersnummer hebben. Wat gaan ze doen met het gebruikersnummer?", vroeg hij.Timóteo Macedo onderstreepte ook dat de immigranten die onder dit bevel vallen "aan de ketenen van de bazen vastzitten", omdat ze weten dat "ze geen papieren hebben en dat hun verblijf op het nationale grondgebied slechts voorlopig geregulariseerd is".

De Associação Solidariedade Imigrante verdedigt dat alle immigranten die bij de SEF in behandeling zijn en onder dit bevel vallen, automatisch moeten worden gelegaliseerd. "In plaats van van kantoor naar kantoor te gaan en gezien deze uitzonderlijke situatie, moeten deze mensen met lopende zaken onmiddellijk een verblijfsvergunning krijgen, ongeacht hun arbeidsstatus," beweerde hij. Volgens Timóteo Macedo zou deze maatregel "de SEF ontlasten" en "het probleem oplossen van duizenden burgers die in dit land gevangen zitten".

"Met een verblijfsvergunning kunnen deze immigranten beter werk krijgen en de grote onzekerheid van het huisvestingsvraagstuk overwinnen", besloot hij.