Volgens het laatste verslag van de nationale autoriteit voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten waren eind mei 6.995 bijwerkingen gemeld, waarvan de meeste (68,3 procent) betrekking hadden op het vaccin van Pfizer/BioNtech, met 4.782 gevallen, gevolgd door AstraZeneca (Vaxzevria), met 1.509, Moderna, met 387, en Janssen, met 17 gevallen.

Uit gegevens van Infarmed blijkt dat voor elke 1.000 toegediende doses 1,21 bijwerkingen werden gemeld voor Pfizer (Comirnaty), 1,24 voor AstraZeneca (Vaxzevria), 0,74 voor Moderna en 0,16 voor het vaccin van Janssen.

Op een totaal van 5.790.080 toegediende doses registreerde Infarmed 44 meldingen van sterfgevallen bij ouderen met andere comorbiditeiten en waarbij het oorzakelijk verband met het toegediende vaccin niet is aangetoond.

"De sterfgevallen deden zich voor in de leeftijd van 81 jaar en veronderstellen niet noodzakelijkerwijs het bestaan van een oorzakelijk verband met het toegediende vaccin, aangezien zij ook het gevolg kunnen zijn van de normale ziekte- en sterftepatronen van de Portugese bevolking", aldus de Nationale Geneesmiddelenautoriteit.

Van de geregistreerde reacties hebben er 3.957 betrekking op niet-ernstige gevallen (59,1 procent) en 2.738 op ernstige gevallen (40,9 procent), aldus Imfarmed, dat opmerkt dat de meerderheid (90 procent) van de bijwerkingen die als ernstig zijn geclassificeerd, betrekking hebben op "gevallen van arbeidsongeschiktheid, meestal tijdelijk".

De meeste bij Infarmed gemelde reacties werden geregistreerd bij vrouwen (4.712) en de leeftijdsgroep met de meeste meldingen is van 30 tot 49 jaar oud.

De 10 meest gemelde reacties hebben betrekking op reacties op de injectieplaats (3.250), spier- of gewrichtspijn (3.007), hoofdpijn (1964), koorts (1.800), asthenie, zwakte of vermoeidheid (1.123), misselijkheid (773), tremoren (687), ganglionveranderingen/vergroting (569), eczeem of huiduitslag (481) en paresthesieën (400).

In het verslag herinnert Infarmed er ook aan dat de meeste gemelde bijwerkingen "in het algemene profiel van elk vaccin" liggen en dat de meeste van deze reacties "in enkele uren of dagen beter worden, zonder dat medisch ingrijpen nodig is".