De Portugese pers heeft vandaag gemeld dat het stadsbestuur van Lissabon de Russische autoriteiten de namen, adressen en contactgegevens heeft verstrekt van drie Russische demonstranten die in januari hebben deelgenomen aan een protest voor de Russische ambassade in Lissabon voor de vrijlating van Alexey Navalny, een tegenstander van de Russische regering.

"Gezien de ernst van deze feiten en voorlopig erkennend dat we slechts te maken hebben met een situatie van ernstige incompetentie en niet met een opzettelijke actie die nog een ander niveau van ernst zou hebben, eist het Liberale Initiatief dat Fernando Medina en zijn team hun verantwoordelijkheid nemen", aldus de partij in een verklaring.

IL wil ook dat het resultaat van het door de gemeente Lissabon uitgevoerde interne onderzoek openbaar wordt gemaakt en dat de staat de veiligheid van de betrokken burgers en hun respectieve families garandeert.

De partij wil ook verduidelijkt zien of het "gebruikelijk is dit soort informatie aan andere staten door te geven en, zo ja, hoe vaak en onder welke omstandigheden dit is gebeurd", alsmede of het Portugese ministerie van Buitenlandse Zaken van deze zaak op de hoogte was.

"Met deze grove nalatigheid heeft het gemeentebestuur van Lissabon elk vertrouwen in het beheer van zijn uitvoerende macht tenietgedaan en de veiligheid van de drie burgers, van wie er twee de Portugese nationaliteit hebben, alsmede van hun respectieve families in gevaar gebracht", benadrukten zij.