Expats mogen aan de gemeenteraadsverkiezingen en de Europese verkiezingen deelnemen zolang zij in het Portugese nationale kiezersregister zijn ingeschreven. Naast alle Portugese burgers mogen ook Braziliaanse onderdanen met een burgerkaart of een andere geldige identiteitskaart en onderdanen van de volgende landen stemmen bij de Portugese verkiezingen:

  • Burgers van lidstaten van de Europese Unie;
  • Verenigd Koninkrijk wanneer Portugees ingezetene vóór Brexit;
  • Brazilië en Kaapverdië;
  • Argentinië, Chili, Colombia, IJsland, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Peru, Uruguay en Venezuela.

1. Ik ben een buitenlandse inwoner van Portugal. Mag ik stemmen?

Ja, zolang u zich eerst inschrijft bij de Portugese kiezersregistratie en staatsburger bent van een van de hierboven genoemde landen.

2. Is kiezersregistratie verplicht?

Registratie als kiezer is facultatief.

3. Bij welke verkiezingen kunnen vreemdelingen hun stemrecht uitoefenen?

Geregistreerde buitenlandse ingezetenen die ouder zijn dan 18 jaar hebben het recht om hun stemrecht uit te oefenen bij gemeenteraadsverkiezingen (om de 4 jaar) en Europese verkiezingen (om de 5 jaar).

4. Hoe kan ik mij laten registreren als kiezer in Portugal?

U moet naar de plaatselijke parochie ("Junta de Freguesia") gaan die overeenkomt met het adres dat in uw verblijfsvergunning ("Residência") staat vermeld.

5. Ik ben onlangs verhuisd. Wat moet ik doen om mijn kiezersregistratie over te brengen?

U moet uw adres op uw verblijfsvergunning bijwerken. Uw kiezersregistratie zal automatisch worden overgeschreven. Indien u zich inschrijft tijdens een periode waarin de kiezersregistratie is geschorst, moet u uw stem uitbrengen in de parochie die overeenkomt met uw vorige adres.

6. Ik ben verhuisd maar heb mijn "Residência" nog niet bijgewerkt. Waar moet ik stemmen?

U moet stemmen in de gemeente waar u nog geregistreerd bent en die overeenkomt met uw vorige adres. Pas met de bijwerking van de "Residência" gebeurt de overdracht van de kiezersregistratie automatisch.

7. Wanneer wordt de kiezersregistratie opgeschort?

Gedurende de 60 dagen die aan de verkiezingsdag voorafgaan. Gedurende deze periode kunnen geen nieuwe registraties of overschrijvingen worden verricht. Alleen wijzigingen als gevolg van een klacht of een beroep zijn toegestaan tussen de 34e en de 39e dag voor de verkiezingen. Als u uw verblijfplaats wijzigt op een moment dat de registratie is opgeschort, moet u uw stem uitbrengen in de parochie waar u voor uw verhuizing was geregistreerd.

8. Hoe kan ik te weten komen waar ik geregistreerd ben?

U kunt deze informatie op elk moment verkrijgen, zelfs op de dag van de verkiezingen, en wel als volgt:

  • Op het internet op www.recenseamento.mai.gov.pt;
  • Via SMS (gratis) naar 3838, met de boodschap "RE (spatie) CC / Residentienummer (spatie) geboortedatum = jjjjmmdd. Voorbeeld: "RE 7424071 19820803";
  • Bij het parochiebestuur van uw woonplaats.

Dennis Swing Greene is voorzitter en internationaal fiscaal adviseur voor euroFINESCO n.v. www.eurofinesco.com