De resolutie van de Raad van Ministers machtigt de GNR uitgaven te doen voor de aankoop van onderhoudsdiensten en de levering van componenten en verbruiksgoederen voor het geïntegreerd bewakings-, commando- en controlesysteem voor de Portugese kust, tot een maximum van 7.672.700 euro tussen 2021 en 2025.

De regering zei dat de GNR Coastal Control Unit (UCC) verantwoordelijk is voor de uitvoering van de GNR-missie langs de gehele lengte van de kust en in de territoriale zee van het vasteland en de autonome regio's, met specifieke bevoegdheden op het gebied van bewaking, patrouillering en interceptie. De UCC is verantwoordelijk voor het beheer en de exploitatie van het SIVICC.

Het geïntegreerde systeem voor bewaking, bevelvoering en controle van de Portugese kust omvat een mechanisme voor opsporing, identificatie en ondersteuning van de operationele interventie voor de bewaking van de kust, via een reeks vaste en mobiele observatieposten (OP), in het kader van de preventie, de bestrijding van illegale activiteiten in de maritieme benadering van de Portugese kust, illegale immigratie en douanecontrole.

"Rekening houdend met het feit dat het SIVICC een complex systeem van grote afmetingen is, wat betreft de hoeveelheid en de diversiteit van de uitrusting en de locatie van de OP's, die ononderbroken functioneren, is het van cruciaal belang de verantwoordelijkheid voor het onderhoud van het SIVICC bij één enkele entiteit te concentreren, ten einde het risico van niet-operabiliteit van het systeem te beperken, aangezien voor de werking ervan verschillende soorten certificering aan de fabrikanten vereist is", zo wordt in de resolutie van de Ministerraad benadrukt.

De regering motiveert het bedrag ook met de noodzaak om "de continuïteit van het onderhoud van het SIVICC te waarborgen teneinde de operabiliteit en de permanente beschikbaarheid" van het systeem te garanderen.