"Tot 8 juni waren in het hele land 3.833 bewustmakingsacties uitgevoerd om de geldende beschermingsmaatregelen na te leven", aldus de scheepvaartpolitie.

De maritieme autoriteit wijst erop dat tussen 18 mei en 8 juni geen enkele strandgebruiker is beboet wegens niet-naleving van de regels die zijn vastgesteld voor de toegang, de bezetting en het gebruik van het strand.

"Sinds de inwerkingtreding van wetsdecreet nr. 35-A/2021 van 18 mei is geen enkele bekeuring uitgeschreven wegens niet-naleving van de maatregelen om covid-19 voor zwemmers op de stranden in te dammen".

Wat de andere administratieve overtredingen betreft, deelt de scheepvaartpolitie mee dat vier aanmaningen zijn uitgeschreven in verband met de exploitatie van inrichtingen buiten de wettelijk toegestane uren (ondernemingen voor zeetoerisme) en in verband met te grote drukte.

De scheepvaartpolitie heeft weliswaar vastgesteld dat "de geldende maatregelen op de stranden, met name het gebruik van maskers en de fysieke afstand, niet altijd worden nageleefd", maar herinnert eraan dat haar standpunt "hoofdzakelijk pedagogisch en bewustmaking is, om een mogelijke situatie van overtreding te voorkomen en te corrigeren".

Volgens de maritieme autoriteit hebben de mensen het advies van de autoriteiten opgevolgd.