In een gezamenlijke verklaring leggen het ministerie van Volksgezondheid, het directoraat-generaal Gezondheid (DGS) en de Shared Services van het ministerie van Volksgezondheid uit dat de burger, om het digitale certificaat te verkrijgen, toegang moet nemen tot het SNS24-portaal, de instructies moet volgen en het gewenste type certificaat moet kiezen.

Na validatie van de aanvraag wordt het document beschikbaar gesteld op het portaal of kan het, later, naar de aangegeven 'e-mail' worden gestuurd, zonder dat hieraan kosten zijn verbonden.

"Om de grensoverschrijdende acceptatie te verbeteren, is het document geschreven in het Portugees en het Engels", benadrukken de autoriteiten.

In de gezamenlijke nota verduidelijken de autoriteiten dat "het binnenkort mogelijk zal zijn de certificaten op andere platforms te verkrijgen, alsook toegang te krijgen tot het certificaat voor snelle moleculaire tests."

Volgens de Europese verordening betreffende het digitale certificaat moeten de Europese verificatiesystemen vanaf 1 juli allemaal operationeel zijn.

Volgens de richtsnoeren van het DGS kunnen de digitale certificaten van Covid-19 in alle lidstaten worden gebruikt, alsook in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Het digitale Covid-19-certificaat van de EU, dat een (negatieve) test, vaccinatie of recuperatie van Covid-19 bewijst, "zal ook openstaan voor vergelijkbare initiatieven die door andere landen of internationale organisaties worden ontwikkeld", aldus de DGS.

De gezondheidsautoriteit herinnert er echter aan dat het certificaat "de respectieve houders, afhankelijk van de verslechtering van de epidemiologische situatie, niet kan vrijstellen van het naleven van aanvullende volksgezondheidsmaatregelen bij aankomst in de lidstaat van bestemming van de reis.

Het document is voorzien van een QR-code met de vereiste essentiële gegevens, die wordt gebruikt "om de authenticiteit, integriteit en geldigheid van het certificaat veilig te verifiëren", herinnert de gezondheidsautoriteit eraan, en voegt eraan toe dat het certificaat informatie bevat zoals "naam, geboortedatum, datum van afgifte en relevante informatie over de vaccinatie, test of genezing".