Terwijl huishoudelijk personeel 44 uur per week werkt, bedraagt de werkweek voor algemeen personeel 40 uur. Het verschil is nog groter wanneer het wordt vergeleken met de 35 uur per week die voor de ambtenarij gelden.