"We hebben het over 18.000 hectare, dat is 0,2 procent van het land. Het gaat er niet om het land te bedekken met panelen, dat gaat niet gebeuren", zei de staatssecretaris voor Energie, João Galamba, tijdens een sectoraal debat gewijd aan het beleid van het ministerie van Milieu en Klimaatactie.

De staatssecretaris benadrukte dat het land moet profiteren van de rijkdom die zonne-energie is. "Elke dag dat we de installatie van zonne-energieprojecten in Portugal uitstellen, is weer een dag dat we gas verbranden," zei hij.

João Galamba ontkende ook dat alle projecten voor de productie van fotovoltaïsche energie zullen worden goedgekeurd, en legde uit, zoals ook minister van Milieu João Pedro Matos Fernandes deed, dat projecten boven een bepaalde omvang zullen moeten worden onderworpen aan een milieu-effectbeoordeling.

Fotovoltaïsche panelen, zei de staatssecretaris ook, veroorzaken geen opwarming op de plaatsen waar ze worden geïnstalleerd en "als ze goed ontworpen zijn, is het mogelijk om grootschalige projecten verenigbaar te maken met de bescherming van de biodiversiteit en de natuur.

De bouw van alle structuren die met zonne-energie te maken hebben, zal "met alle zorg voor het milieu" gebeuren, zo garandeerde ook João Pedro Matos Fernandes.

Op een middag die geheel in het teken stond van milieubeleid, ging het tweede deel van het debat in de plenaire vergadering vooral over hernieuwbare energiebronnen, waarbij de regeringsploeg garandeerde dat zonnepaneelparken de energieprijs in Portugal zullen doen dalen.