In een verklaring zei de PJ dat tijdens de operatie "Embargo final", die werd uitgevoerd door de nationale anticorruptie-eenheid en als onderdeel van een onderzoek onder leiding van de officier van justitie (departement van onderzoek en vervolging van Loures), 18 huiszoekingen en 32 niet-huiszoekingen werden verricht.

Volgens TVI24 werden de huiszoekingen verricht in het stadhuis van Loures, in het district Lissabon, onder leiding van de communist Bernardino Soares.

In de nota zegt de PJ dat "in het lopende onderzoek reeds belangrijk bewijsmateriaal is verzameld dat sterk wijst op het bestaan van geldelijke compensaties voor het niet uitoefenen van professionele taken" die aan verdachten waren toegewezen.

De arrestanten zijn tussen 44 en 64 jaar oud, 84 politieagenten namen deel aan de huiszoekingen.

Volgens TVI24 gaat het om vermoedelijke steekpenningen aan raadsinspecteurs en andere ambtenaren van de gemeente die verantwoordelijk zijn voor de inspectie van en het verlenen van vergunningen voor civiele bouwwerken in de gemeente, in ruil voor een financiële vergoeding.

Het TV-station zegt ook dat de arrestaties en huiszoekingen niet alleen gericht waren tegen ambtenaren van de gemeente, maar ook tegen ondernemers in de bouwsector.