Met de nieuwe prognoses wordt de groei van het bruto binnenlands product (bbp) opwaarts herzien met 0,9 procentpunt in 2021 en met 0,4 procentpunt in 2022, in vergelijking met de vorige prognoses van maart, waarbij de BdP schat dat de economie in de eerste helft van 2022 het niveau van 2019 weer zal bereiken.

In het bulletin van juni rechtvaardigt de Banco de Portugal deze herziening met de "positievere vooruitzichten voor de bedrijvigheid op korte termijn, die hoofdzakelijk verband houden met de verbetering van het vertrouwen van de economische actoren, wat zich vertaalt in een sneller dan verwachte reactie van de economische activiteit op de opheffing van de beperkingen vanaf maart 2021".

In 2023 zullen de binnenlandse vraag en de uitvoer een vergelijkbare bijdrage leveren aan de groei van de activiteit, benadrukt het BdP, dat verwacht dat de particuliere consumptie in 2022 terugkeert naar het niveau van vóór de pandemie.