De veiligheid, het weer, het voedsel en de marktmogelijkheden scheppen de voorwaarden voor buitenlanders om ingezetenen, staatsburgers en ondernemers te worden in dit prachtige land.

Portugal is een Latijns land en dit historische feit draagt bij tot een ongewenste hoeveelheid bureaucratie.

In de afgelopen 20 jaar hebben de Portugese autoriteiten aanzienlijke inspanningen geleverd om de procedures te vereenvoudigen. Dankzij nieuwe wetgeving en nieuwe IT-instrumenten konden bedrijven sneller worden opgericht en konden hun activiteiten worden verbeterd.

Voordat ik advocaat werd, werkte ik in de IT-sector. Toen ik rechten ging studeren, ben ik me gaan verdiepen in de theoretische mechanismen die de Portugese economie samenbinden. Recht bestaat om problemen op te lossen en dat geldt ook voor IT. Ik dacht eraan om het mijn organisaties gemakkelijk te maken, op basis van deze systemen. Had twee banen en studeerde 's avonds. Hield ervan. Sommige dingen zouden niet werken en meestal gebeurde dat omdat de oplossing in het boek of in de wet gemaakt was voor een maatschappij die niet meer bestond. Test/fout resultaten en succes samengesmolten worden kennis genoemd.

Bij het bestuderen van de wet op de administratieve modernisering (Lei da Modernização Administrativa, van kracht sinds 1999), kwam ik te weten dat de nationale autoriteiten verplicht waren aanvragen per e-mail te aanvaarden, op dezelfde manier waarop ze die op papier aanvaardden. Volgens de Portugese wet is het echter nauwelijks nodig om naar een overheidsdienst te gaan, namelijk naar de Finanças (belastingdienst), naar de Segurança Social (socialezekerheidsdienst), naar de SEF (dienst grenscontrole) enz.

Ik herinner me dat ik rond 2014 per e-mail een verweerschrift naar de Dienst Wegverkeer stuurde en een grappig antwoord kreeg, waarin stond dat ik de fysieke documenten zou moeten opsturen. Ik antwoordde dat dat volgens de wet, sinds 1999, niet meer hoefde. Het verweer werd aanvaard. Was ik de eerste die het deed? Ik zal het nooit weten, maar ik weet wel dat het niet gebruikelijk was. Zo zijn er nog veel meer nuttige hulpmiddelen om te gebruiken. Ik kan me niet herinneren wanneer ik voor het laatst een brief heb gepost.

Het systeem genaamd Empresa na Hora (Oprichting van een vennootschap in één uur) was een hele breuk met het oude systeem. Portugal heeft een van de snelste systemen ter wereld om een bedrijf op te richten en het klaar te hebben om handel te drijven. Het moet echter wel goed gebeuren, anders kan het een nachtmerrie worden. Advocaten kunnen op dit punt veel frustratie voorkomen. Na de goedkeuring zijn er ook nog wettelijke verplichtingen waaraan moet worden voldaan. Tegenwoordig bieden vrijwel alle Portugese autoriteiten een digitaal platform.

Hoe kunnen we nog meer verbeteren

Er zijn enkele eenvoudige stappen die de productiviteit van de nationale bedrijven met succes kunnen verbeteren.

Financiële analyse.

De bedrijfsleider hoeft niet te weten hoe hij ingewikkelde boekhoudkundige rapporten moet lezen, maar hij moet wel in real time de kosten en de inkomsten van het bedrijf kennen, evenals enkele resultaten zoals winst, winstmarge en te betalen belasting. Anders komt hij aan het eind van het jaar voor verrassingen te staan. Dit kan op de oude manier door de boekhouder te bellen, of op de nieuwe manier, met behulp van software. Ik heb altijd de voorkeur gegeven aan op maat gemaakte software. Het duurt wat langer om het te implementeren, maar het levert betere resultaten op. Het is hetzelfde als een pak van de plank kopen of een op maat gemaakt pak. Het laatste zal altijd beter passen. Al het geld dat het bedrijf aan deze toepassingen besteedt, zal een enorm rendement hebben.

Basisopleiding Portugese boekhouding.

De bedrijfsleider moet voldoende kennis hebben van de geldende boekhoudkundige regels, zodat hij kan beslissen over uitgaven, investeringsmogelijkheden en belastingvoordelen. Veel besparingen komen voort uit deze kennis, zoals de CRÉDITO FISCAL EXTRAORDINÁRIO AO INVESTIMENTO 2 die van kracht is, die een vennootschapsbelastingkrediet van 20% mogelijk maakt op basis van het bedrag van de bedrijfsmiddelen die tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 worden aangeschaft. Dit kan neerkomen op enkele jaren geen vennootschapsbelasting betalen. Maar zonder het aan het eind van dit jaar aan te vragen, is de kans verkeken.

Basisopleiding over wettelijke verplichtingen

De registratie van uiteindelijke begunstigden, het klachtenboek, de verplichte handelingenregistratie en andere wettelijke verplichtingen brengen sancties met zich mee, als ze niet correct worden aangepakt.

Aanwerving van personeel

Machines kunnen alleen menselijk werk optimaliseren. Alvorens aan te werven is het van essentieel belang te begrijpen of de kandidaat dezelfde visie deelt. De meest geavanceerde technieken van de bedrijfs- en managementwetenschap zullen alleen werken als er een collectieve mentaliteit is. Als werknemers vaak komen en gaan, gaat de efficiëntie verloren.

Digitale wereld. Management software en foto professionele scanners samen zijn een van de manieren om van uw telefoon uw kantoor te maken. Als je de informatie die je te verwerken krijgt niet kunt verwerken en controleren, is er een groot probleem in het bedrijf.

Ik heb deze principes en technieken de afgelopen 20 jaar toegepast en het is even uitdagend als lonend geweest. SUBPRIME en COVID-19 hebben ons laten zien hoe dicht we bij de dinosaurussen zijn, als we de analogie mogen gebruiken met deze zieke economie.

Eén ding weet ik zeker: Ondernemers zullen nooit opgeven!

Gustavo Guerreiro
AG INTERNATIONAL Advocatenkantoor
Bedrijfsjurist | Business Intelligence & Tax Management

Digitale helpdesk: www.aginternational.eu