De klachten die zijn ingediend bij de procureur-generaal (PGR) met betrekking tot cybercriminaliteit zijn in 2020 met 182 procent gestegen ten opzichte van 2019, zei de minister van Staat en voorzitterschap, Mariana Vieira da Silva.

"Vorig jaar [2020] zijn in Portugal de bij de procureur-generaal ingediende klachten in verband met cybercriminaliteit met 182 procent toegenomen", verklaarde Mariana Vieira da Silva.

De minister voegde eraan toe dat "het voornamelijk meldingen zijn van cyberaanvallen gericht op essentiële diensten zoals de gezondheidsgemeenschappen, die de levering van openbare diensten verlammen en aanzienlijke verstoringen veroorzaken in het functioneren van samenlevingen".

De regeringsfunctionaris betoogde dat de ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging het "zwaartepunt van de actie moet zijn bij overheidsinstanties", maar ook bij "organisaties in de particuliere sector", en herinnerde eraan dat Portugal "moeite heeft om hooggespecialiseerde professionals met geavanceerde vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging op te leiden en vast te houden".

"In de strategie wordt hier ook op gewezen, alsook op de noodzaak om meer gebruik te maken van structuurfondsen en andere financieringsinstrumenten om de digitale weerbaarheid te bevorderen".

Hoewel Portugal een nationale strategie voor cyberbeveiliging heeft waarin "verschillende actielijnen voor opleiding en bewustmaking op het gebied van cyberbeveiliging" zijn vastgelegd, zei Mariana Vieira da Silva dat dit werk "moet worden verdiept".

Mariana Vieira da Silva herinnerde ook aan de oprichting van een "Europees centrum voor technologische industriële vaardigheden en onderzoek op het gebied van cyberbeveiliging", die tijdens het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie is afgerond, en herinnerde eraan dat Portugal momenteel over "bijzonder gunstige" voorwaarden beschikt om de ontwikkeling van geavanceerde vaardigheden op het gebied van cyberbeveiliging te bevorderen.

Volgens de minister zal het Europees centrum verantwoordelijk zijn voor "de uitvoering van een Europese agenda inzake cyberbeveiliging" en voor het beheer van "de financiering op het gebied van O&O en de opleiding van mensen en bedrijven, ondersteund door een netwerk van nationale coördinatiecentra".