In een gezamenlijke verklaring leggen het ministerie van Volksgezondheid, het directoraat-generaal Gezondheid (DGS) en de Shared Services van het ministerie van Volksgezondheid uit dat de burger, om het digitale certificaat te verkrijgen, toegang moet zoeken tot het SNS24-portaal (www.sns24.gov.pt), de instructies moet volgen en het gewenste type certificaat moet kiezen.

Na validatie wordt het document beschikbaar gesteld op het portaal of kan het later naar het aangegeven e-mailadres worden gestuurd, zonder dat hieraan kosten zijn verbonden.

"Om de grensoverschrijdende acceptatie te verbeteren, is het document geschreven in het Portugees en in het Engels", benadrukken de autoriteiten.

In de gezamenlijke nota verduidelijken de autoriteiten dat het "binnenkort mogelijk zal zijn certificaten op andere platforms te verkrijgen, evenals toegang tot het certificaat voor de snelle moleculaire test".

"Tegelijkertijd is het verificatiesysteem voor het digitale certificaat, via een mobiele leesapplicatie, bezig met de afronding van piloottests en de interoperabiliteit met systemen in andere landen van de Europese Unie", aldus de nationale autoriteiten.

Volgens de Europese verordening inzake digitale certificaten moeten de Europese verificatiesystemen vanaf 1 juli allemaal van kracht zijn.

Volgens de richtsnoeren van de DGS kunnen de digitale certificaten Covid-19 worden gebruikt in alle lidstaten, alsook in IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Het digitale Covid-19-certificaat van de EU, dat een (negatieve) test, vaccinatie of genezing van Covid-19 bewijst, "zal ook openstaan voor vergelijkbare initiatieven die door derde landen of internationale organisaties worden ontwikkeld", aldus de DGS.
De gezondheidsautoriteit herinnert er echter aan dat het certificaat "de respectieve houders, afhankelijk van de verslechtering van de epidemiologische situatie, niet kan vrijstellen van de naleving van aanvullende volksgezondheidsmaatregelen bij aankomst in de lidstaat".

Het document heeft een QR-code met de essentiële gegevens die nodig zijn en die wordt gebruikt "om de authenticiteit, integriteit en geldigheid van het certificaat veilig te verifiëren", herinnert de gezondheidsautoriteit eraan, en voegt eraan toe dat het certificaat informatie bevat zoals "de naam, de geboortedatum, de datum van afgifte en pertinente informatie over vaccinatie, tests of herstel".