Er is veel gebeurd in de EU sinds de laatste statistieken over Portugal werden gepubliceerd en wij zijn verheugd, hoewel niet verrast, te kunnen zeggen dat Portugal voor het vierde achtereenvolgende jaar is verkozen tot beste toeristische bestemming van Europa bij de World Travel Awards 2020. Ondanks Covid en de gevolgen van de recente reisregels, zien we nog steeds dat onze klanten uit de hele wereld plannen maken om naar Portugal te verhuizen.

Portugal is een volwaardig lid van de EU, dus legale inwoners van Portugal kunnen vrij en zonder visum door de hele EU reizen in het kader van de Schengenregeling. Het land heeft al vele jaren een stabiel politiek klimaat en de Portugese regering is erop gebrand investeerders naar het land aan te trekken via hun Golden Visa en Non Habitual Residency (NHR)-programma's, die meer dan 5 miljard euro aan inkomsten hebben opgeleverd om de Portugese economie te stimuleren.

Niet-EU-ingezetenen kunnen een verblijfsvergunning aanvragen via het Gouden Visum of het D7-verblijfsvisum en de toegenomen belangstelling voor beide programma's bevestigt alleen maar het feit dat Portugal nog steeds een van de meest belastingefficiënte regelingen in Europa biedt.

Deze programma's zijn zeer verschillend. Het Gouden Visum is een functie van het reizen in het kader van Schengen en de vrijheid van reizen in de EU en het D7 is een functie van het zich vestigen in Portugal. Met het Gouden Visum vraagt u dat recht niet aan, hoewel u de regeling kunt omzetten in residentie mocht u dat op enig moment tijdens de looptijd van het visum willen.

Het Gouden visum wordt verkregen door 500.000 euro te investeren in onroerend goed, 350.000 euro in een herontwikkeld onroerend goed (beide bedragen worden met 20% verminderd indien het om een gebied met een lage bevolkingsdichtheid gaat), 350.000 euro in een gekwalificeerd Portugees gereglementeerd investeringsfonds of een vergelijkbaar bedrag in een werkgelegenheid scheppend bedrijf. Het is de bedoeling dat deze investeringsniveaus in januari 2022 worden gewijzigd en dat de gebieden waar men onroerend goed kan kopen, worden beperkt tot bepaalde zones, waarbij kustgebieden van de goedgekeurde lijst zullen worden geschrapt. Hoewel algemeen wordt aangenomen dat bepaalde toeristische ontwikkelingen deel zullen blijven uitmaken van de Gouden Visum-regeling, zullen deze beperkt zijn en uiteraard duurder dan de andere opties op de open markt.

Aanvragen voor het Gouden Visum in de huidige gebieden komen nog steeds in aanmerking als ze in 2021 worden ingediend en het wordt aanbevolen om het proces uiterlijk in augustus 2021 te starten om ervoor te zorgen dat er vanwege de grote achterstand voldoende tijd is om het visum te verwerken en af te ronden, wat een bezoek aan het land met zich meebrengt.

Voor veel Britse onderdanen wordt het Gouden Visum alom besproken als een flexibele oplossing voor degenen die vrij willen komen en gaan zoals vóór Brexit. Zoals bekend heeft het Verenigd Koninkrijk in december 2020 de EU verlaten, zodat Britse onderdanen nu beperkt zijn tot een verblijf van 90 dagen per 180 dagen in het Schengengebied. Dit heeft ertoe geleid dat de afdeling RCBI van Sovereign een recordaantal vragen ontvangt om de opties te bespreken die beschikbaar zijn voor de Britse gemeenschap om te voldoen aan persoonlijke planning rond de aard van de tijd die zij in Portugal willen doorbrengen.

Personen die permanent in Portugal wensen te verblijven, kunnen een aanvraag indienen die bekend staat als het D7-visum. Dit geeft aanvragers het recht om in Portugal te wonen en te werken, al dan niet met pensioen, op voorwaarde dat de aanvrager zijn inkomen kan aantonen in de vorm van pensioenen, beleggingen, dividenden, huurinkomsten en, kort gezegd, het vermogen om zichzelf en zijn gezin te onderhouden met parameters voor de hoogte van de inkomsten die overeenkomen met het Portugese minimumloon. Aanvragers moeten ook een ziektekostenverzekering hebben, een permanente woning om in te wonen, huur of eigendom, en dergelijke factoren die typisch zijn voor immigratieprogramma's in elk rechtsgebied.

Er zij op gewezen dat wanneer personen eenmaal in Portugal woonachtig zijn, zij ook fiscaal inwoner moeten zijn en hun wereldwijde inkomsten moeten opgeven door jaarlijks een belastingaangifte in te dienen. Zoals wij zo vaak herhalen, moet elk onderdeel van het proces van een van deze twee opties duidelijk worden onderzocht en moeten beslissingen over welke route het beste is voor iemands persoonlijke omstandigheden en belastingleven, van het grootste belang zijn om voor te bereiden alvorens verder te gaan.

Voor EU-burgers gelden deze regels niet. Een eenvoudig bezoek aan het gemeentehuis in het gebied waar zij in Portugal wonen, is voldoende om iemands adres te wijzigen en zich uit te schrijven in het land van herkomst. Ook hier is zorgvuldige planning in verband met de fiscale situatie aan te raden.

Zodra een persoon zijn verblijfscertificaat / -kaart heeft, begint de registratie bij de Portugese belastingdienst en moet deze binnen 60 dagen worden gedaan. Deze wijziging van de status, die in feite de aanvrager zal veranderen van niet-ingezetene in fiscaal ingezetene van Portugal, wordt dan afgerond en vervolgens na deze registratie wordt de NHR aangevraagd door ons team hier bij Sovereign.

De NHR-regeling ging in 2009 van start en was bedoeld om investeerders en professionals met een hoge culturele en economische waarde aan te trekken, die gedurende 10 opeenvolgende jaren de NHR-status zouden genieten als zij in aanmerking komen als fiscaal ingezetene in Portugal en in geen van de vijf jaren voorafgaand aan het jaar waarin de residentie wordt vastgesteld, als Portugees fiscaal ingezetene zijn belast.

Onder de belastingregeling voor niet-Portugese ingezetenen vallen niet-Portugese inkomsten van de meeste categorieën, waaronder inkomsten als zelfstandige (afkomstig van buiten Portugal), inkomsten uit onroerend goed (verhuur), kapitaalinkomsten (rente en dividenden) en vermogenswinsten op onroerend goed, vrijgesteld van Portugese inkomstenbelasting indien het bronland het recht heeft die inkomsten te belasten en dat ook doet onder de voorwaarden van een dubbelbelastingverdrag (DTT). Dit geldt ook als de inkomsten in het andere land worden belast en niet worden beschouwd als verkregen in Portugal, of als de inkomsten belastbaar zijn in een ander land volgens het OESO-model voor belastingheffing.

Buitenlandse pensioeninkomsten worden belast tegen het uiterst aantrekkelijke forfaitaire tarief van 10%, terwijl voor Portugese broninkomsten uit salaris of inkomsten als zelfstandige uit een van de in aanmerking komende beroepen op hoog niveau, een definitieve forfaitaire belasting van 20% kan gelden. De voordelen van de NHR zijn gemakkelijk in te zien in vergelijking met niet-NHR ingezetenen die op hun wereldwijde inkomsten worden belast tegen de Portugese standaardtarieven van tussen 14,5% en 48%.

De Sovereign Group heeft een end-to-end conciërge service voor Golden Visa, D7 visa en NHR-aanvragen en biedt voortdurende fiscale ondersteuning voor zowel residente cliënten als niet-residente cliënten die voortdurende fiscale begeleiding en fiscale vertegenwoordiging nodig hebben. Het team is zeer ervaren in de omgang met internationale expats en biedt full-service boekhoudkundige oplossingen voor persoonlijke aangiften en alle aspecten van het indienen van belastingaangiften in het land.

Sovereign's nieuwe Head of Business Development voor Portugal, Shelley Wren, werkt met ons wereldwijde netwerk van klanten die de verhuizing naar Portugal onderzoeken, en als een verhuizing niet in het verschiet ligt, hoe het Golden Visa het beste kan werken voor de persoonlijke situatie. De consultatieservice zorgt voor een beter begrip van de visumregelingen en hoe een individu hier zou kunnen worden belast, met een voorlopige gids over hoe men het beste zijn bestaande activa kan structureren om belastingefficiëntie onder het regime van de NHR te verzekeren.

De Sovereign Group staat haar cliënten bij vanuit een wereldwijd perspectief om de belastingplanning te maximaliseren met behoud van volledige internationale compliance en het bieden van grensoverschrijdende oplossingen in het kader van de diensten die de 26 kantoren over de hele wereld aan onze internationale klantenkring aanbieden.

Bekijk voor meer informatie ons Portugal Unlocked Webinar op https://youtu.be/Kaj8UPlN2PY en neem contact met ons op via serviceinfo@sovereigngroup.com of telefoon 282340480.