"Mijn standpunt is hetzelfde, het is aan mij om de noodtoestand uit te roepen, en ik zie geen reden om terug te keren naar de noodtoestand, omwille van wat ik al verschillende keren eerder heb gezegd: het aantal doden, het aantal patiënten met intensieve verzorging en het aantal gehospitaliseerden, blijven allemaal ver, ver onder de limiet die de noodtoestand rechtvaardigt", zei Marcelo Rebelo de Sousa.

Donderdag kondigde de ministerraad een verbod aan op het verkeer van en naar het grootstedelijk gebied van Lissabon (AML) in het weekend, vanaf vrijdag 15.00 uur, vanwege de toename van Covid-19 in dit gebied.

Marcelo Rebelo de Sousa zei dat "de regering heeft gehandeld in overeenstemming met haar bevoegdheid", met de grondwet en de wet was "zeer duidelijk": "Het is aan de regering om te beheren in een tijd waarin er geen noodtoestand is".

De ministerraad benadrukte dat dit een nieuwe maatregel is om de pandemie onder controle te krijgen, die "niet gemakkelijk is en door niemand wordt gewenst, maar wel noodzakelijk is" om de verslechtering van de incidentie van de ziekte in deze regio in te dammen, vooral nu de "delta"-variant van het coronavirus de overhand heeft.