Dan nu de reden waarom ik u schrijf. Ik ben zo begaan met de benarde toestand van alle bedrijfseigenaren, werknemers en iedereen die getroffen is door het gebrek aan bezoekers uit het toerisme naar Portugal. Ik heb er alle begrip voor dat het afgelopen jaar zeer verwoestend is geweest voor mensen en bedrijven die voor hun bron van inkomsten afhankelijk zijn van bezoekers en toerisme, wat nodig is om in hun eigen levensonderhoud en dat van hun gezinnen te voorzien. We willen allemaal dat alles zo snel mogelijk weer zo normaal mogelijk wordt, zodat we deze zeer moeilijke periode in ons leven allemaal achter ons kunnen laten. De noodzaak om vooruit te komen is ook erg belangrijk voor onze geestelijke gezondheid. Dit gezegd hebbende, vraag ik mij met stomheid geslagen af waarom The Portugal News een campagne is begonnen om het Verenigd Koninkrijk ertoe te bewegen zijn recente besluit om Portugal van de Groene Reislijst te schrappen, terug te draaien.

Meer dan 90% van de nieuwe COVID-19 gevallen in het VK zijn nu de Delta-variant.

De variant, die voor het eerst in India werd geïdentificeerd, heeft de alfa-variant overgenomen als de meest dominante in het VK en is 60% meer overdraagbaar dan de vroegere alfa-variant. Sinds vorige week is het aantal gevallen van de Delta-variant in het VK met 243% gestegen.

Uit nieuw PHE-onderzoek blijkt dat de Delta-variant in vergelijking met de Alpha-variant een 64% groter risico van overdracht door huishoudens inhoudt - en buitenshuis 40% meer overdraagbaar is. De Delta-variant is ook MEER RESISTENT TEGEN VACCINS.

Waarom willen we, gelet op bovenstaande statistische cijfers over de Delta-variant in het VK, bezoekers uit het VK overhalen naar Portugal te komen? In Portugal is slechts 20% van de volwassenen volledig gevaccineerd. De verspreiding van deze besmettelijker en gevaarlijker variant in Portugal zou verwoestender zijn dan wat we tot nu toe wisten, deels vanwege het lage aantal volledig gevaccineerde inwoners van Portugal. Bovendien vertoont Portugal zelf een stijgende trend van nieuwe dagelijkse besmettingen. Zouden we niet nog even moeten wachten om de gezondheid en veiligheid van onze dierbaren en alle inwoners van Portugal te waarborgen voordat we vliegtuigen vol Britse toeristen hierheen halen, en met hen de veel gevaarlijkere Delta-variant? Het Portugese nieuws meldde juist vandaag dat de besmettelijker en gevaarlijker Delta-variant zich in Portugal aan het verspreiden is en "de komende weken de overhand zou kunnen krijgen". Het is gewoon een kwestie van gezond verstand dat we alles moeten doen wat in ons vermogen ligt om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Campagnes voeren in het VK, waar de Delta-variant nu dominant is, om Portugal weer op de Groene Reislijst te plaatsen, is niet de manier om de verspreiding van dit dodelijke virus tegen te gaan.

Kevin Bagley,
Per e-mail