Het doel van de parlementaire fractie is dat met de ontwerpresolutie, die op 23 juni in de parlementaire gezondheidscommissie zal worden besproken, "de regering een impuls zal geven aan de actualisering en uitvoering van het Nationaal Strategisch Plan voor Telegezondheidszorg, dat in 2019 is goedgekeurd, evenals aan de regulering van bestaande maatregelen, waarbij hiervoor een permanente adviescommissie voor telegezondheidszorg wordt opgericht, gecoördineerd door het Nationaal Centrum voor Telegezondheidszorg."

Volgens de verklaring van de parlementaire fractie van de Socialistische Partij (GPPS) wil het voorstel de digitalisering in de gezondheidszorg versnellen, rekening houdend met het feit dat de digitale transitie een van de prioritaire gebieden is van het herstel- en veerkrachtplan en gebruik makend van "de lessen" van de pandemische periode, die moeten leiden tot reflectie om de Nationale Gezondheidsdienst (NHS) aan te passen "aan de huidige en toekomstige uitdagingen".

"In die zin beveelt het decreet [...] aan dat de regering "zorgt voor toegang tot digitale en telegezondheidsdiensten, via eenvoudige kanalen", om onder andere het plannen van afspraken en het vernieuwen van gebruikelijke medicatie mogelijk te maken, evenals het aanbieden van "telezorg en telemonitoring" aan patiënten met een verhoogd risico en chronisch zieke patiënten," leest de verklaring van de GPPS.

In het document worden ook als voorbeelden van "nuttig leren" tijdens de pandemie de telefoonlijn SNS24, de dienst voor screening en counseling, de oprichting van de dienst voor psychologische begeleiding en de invoering van de Portugese tolkendienst voor gebarentaal genoemd, die het mogelijk maakte dove mensen per videogesprek bij te staan.

"Het wetgevingsinitiatief beveelt ook aan dat de uitvoerende macht "het bestaan bevordert van een algemeen wetgevingskader voor telegeneeskunde, gebaseerd op de verschillende wetgevingsinitiatieven van het afgelopen decennium", dat telegeneeskunde versterkt en integreert in de normen voor klinische begeleiding en in de geïntegreerde zorgprocessen van de verschillende klinische gebieden en dat voorziet in verplichte opleiding van de verschillende beroepsgroepen op dit gebied, waarbij, met het oog hierop, instellingen voor hoger onderwijs worden betrokken", voegt de verklaring eraan toe.