"Het ergste moet nog komen, en het zal veel meer invloed hebben op het leven van onze kinderen en kleinkinderen dan op dat van onszelf", zo staat in het tussentijdse rapport van het Intergouvernementeel Panel van deskundigen inzake klimaatverandering (IPCC), geciteerd door het persbureau France-Presse (AFP).

Volgens het document zou een opwarming van de aarde boven de in de overeenkomst van Parijs vastgestelde drempel van 1,5°C (graden Celsius) "onomkeerbare gevolgen hebben voor menselijke en ecologische systemen", waarbij deskundigen benadrukken dat het voortbestaan van de mensheid in gevaar kan komen.

"Het leven op aarde kan zich herstellen van grote klimaatveranderingen door te evolueren naar nieuwe soorten en nieuwe ecosystemen te creëren. De mensheid kan dat niet," zo wordt in de 137 pagina's tellende technische samenvatting van het rapport van vierduizend onderstreept.

Nu de gemiddelde temperatuur sinds het midden van de 19e eeuw met 1,1°C is gestegen, zijn de gevolgen voor de planeet nu al ernstig en zullen ze steeds heviger worden, zelfs als de uitstoot van kooldioxide (CO2) wordt beperkt, waarschuwen de deskundigen.

Watertekorten, hongersnood, branden en massale uittocht zijn enkele van de gevaren waarop de VN-deskundigen de aandacht vestigen.

Minstens 420 miljoen mensen zullen te maken krijgen met "extreme hittegolven" als de opwarming van de aarde nog eens 2°C wordt in plaats van nog eens 1,5°C, waarschuwen de klimaatdeskundigen van het IPCC.

Bovendien zouden wereldwijd 80 miljoen mensen meer door honger kunnen worden bedreigd en zouden 130 miljoen mensen binnen tien jaar in extreme armoede kunnen vervallen, zo voegen zij eraan toe.

Voor sommige dieren en plantensoorten kan het al te laat zijn.

"Zelfs bij +1,5 °C zullen de levensomstandigheden voor sommige organismen zodanig veranderen dat zij zich niet meer kunnen aanpassen", aldus het ontwerp-rapport, waarin koraalriffen worden genoemd, waarvan een half miljard mensen afhankelijk is.

Verwacht wordt dat de opwarming van de aarde ook zal leiden tot een verergering van ziekten en epidemieën. Tegen 2050 zou de helft van de wereldbevolking kunnen worden blootgesteld aan ziekten zoals knokkelkoorts, gele koorts of het Zika-virus.

Ziekten die verband houden met de ozonconcentratie in de atmosfeer, als gevolg van hittegolven, zullen ook "aanzienlijk toenemen", zeggen zij.

De IPCC-deskundigen verwachten dan ook een druk op de gezondheidsstelsels die vergelijkbaar is met die welke door de pandemie van het nieuwe coronavirus wordt veroorzaakt.

Het rapport over de effecten van de opwarming van de aarde, dat is opgesteld om beleidsbeslissingen te ondersteunen, is veel alarmerender dan zijn voorganger, die in 2018 is uitgebracht.

Het document moet in februari 2022 worden gepubliceerd, na goedkeuring door alle 195 VN-lidstaten en na de COP26-klimaatconferentie, die gepland is voor november in Glasgow, Schotland.

Oorspronkelijk gepland voor november 2020, werd de 26e VN-klimaatconferentie (COP26), met leiders uit 196 landen, bedrijven en deskundigen, uitgesteld als gevolg van de pandemie.

Door de ondertekening van het akkoord van Parijs in 2015 hebben de wereldleiders zich ertoe verbonden de opwarming te beperken tot +2 °C ten opzichte van de waarden in het pre-industriële tijdperk, indien mogelijk tot +1,5 °C.

Volgens het ontwerpverslag van het IPCC kan een overschrijding van +1,5 °C echter al leiden tot geleidelijk toenemende ernstige, "soms onomkeerbare" gevolgen.

Volgens de Wereld Meteorologische Organisatie bestaat de kans dat de drempel van +1,5 °C al in 2025 wordt overschreden 40 procent.

Ondanks de alarmerende conclusies biedt het rapport ook een noot van hoop.

Volgens de VN-deskundigen kan de mensheid nog steeds zorgen voor een betere toekomst, maar daarvoor moeten nu al drastische maatregelen worden genomen om de klimaatverandering een halt toe te roepen.

"We hebben een radicale transformatie van processen en gedragingen op alle niveaus nodig. We moeten de manier waarop we leven en consumeren herdefiniëren", aldus de deskundigen.