In vergelijking met 14 juni registreert het Portugese vasteland nu 65 meer actieve uitbraken, maar ondanks de toename merkt het DGS op dat deze gegevens "in schril contrast staan" met het maximum dat in februari werd geregistreerd, toen er 921 actieve uitbraken waren op het Portugese vasteland.

Meer dan de helft van de actieve uitbraken van Covid-19 is geconcentreerd in de regio Lissabon en de Taagvallei, met 203, 35 meer dan de op 14 juni geregistreerde uitbraken, terwijl de regio Noord 49 uitbraken registreert, 19 meer.

De Algarve telt 26 actieve uitbraken, drie meer dan op maandag, de Alentejo 16, drie meer, en de Centrale regio 12, vijf meer.

Volgens de gegevens van de DGS bevinden 116 actieve uitbraken zich in onderwijs- en opleidingsinstellingen in de openbare en particuliere sector (scholen, hoger onderwijs, kinderdagverblijven en andere sociale voorzieningen)

"Op het moment van de rapportage waren er 666 gevallen van Covid-19 geaccumuleerd in deze actieve uitbraken, die betrekking hebben op studenten, professionals en samenwonenden van hetzelfde, waarvan een deel al zal zijn hersteld," zegt de gezondheidsautoriteit in antwoord verzonden naar Lusa

Zij benadrukt ook dat dit "een aanzienlijk lager aantal is dan aan het begin van het jaar", tijdens de periode waarin nog onderwijsactiviteiten plaatsvonden, toen 190 uitbraken werden geregistreerd.

Er zijn ook twee actieve uitbraken in gezondheidsinstellingen met vier bevestigde gevallen, aldus de DGS, zonder de regio's te specificeren waar zij zich bevinden.

Het DGS wijst ook op het bestaan van zes uitbraken in verpleeghuizen, waarvan vijf in de regio Lissabon en de Taagvallei en één in de Algarve, overeenkomend met 54 gevallen van Covid-19, waarvan een deel nu is hersteld.

"Ook in deze sector is het aantal uitbraken aanzienlijk gedaald. In februari registreerde Portugal het hoogste aantal actieve uitbraken in verpleeghuizen: 405", aldus de DGS, die benadrukt dat "de drastische daling in deze context aantoont hoe belangrijk vaccinatie is geweest bij de bestrijding van de pandemie en de bescherming van de meest kwetsbare bevolking".

Een actieve uitbraak wordt gevormd door twee of meer bevestigde gevallen met een epidemiologisch verband tussen beide in tijd en ruimte. Pas nadat 28 dagen zijn verstreken sinds de diagnose van het laatste bevestigde geval (twee incubatieperioden zonder nieuwe gevallen) wordt de uitbraak als beëindigd beschouwd.