Minister van het voorzitterschap, Mariana Vieira da Silva, zei: "De regering heeft vandaag een wetsdecreet goedgekeurd dat het digitale certificaat covid-19 van de Europese Unie in onze rechtsorde uitvoert en regelt".

Het certificaat, zo legde zij uit, bevat informatie over de vaccinatie tegen SARS-CoV-2, de testresultaten of de herstelstatus van de ziekte covid-19.

Vanaf 1 juli kan het certificaat worden gebruikt bij internationale reizen en, deze week, bij evenementen waarvoor al verplicht was een negatieve test op het coronavirus voor te leggen, zoals doopfeesten, bruiloften, evenementen met meer dan 500 mensen binnen of 1.000 buiten.

Het Europees Parlement heeft op 9 juni zijn goedkeuring gehecht aan het digitale certificaat covid-19, waarmee reeds gevaccineerde EU-burgers, degenen die hersteld zijn van een infectie of die negatief hebben gereageerd op een test, vanaf 1 juli zonder beperkingen binnen de Europese Unie kunnen reizen.

Deze "transitpas", die gratis zou moeten zijn, is ontworpen om de terugkeer naar vrij verkeer binnen de EU te vergemakkelijken en zal op dezelfde manier werken als een instapkaart, in digitaal en/of papieren formaat, met een QR-code die gemakkelijk door elektronische apparaten kan worden gelezen, en in de landstaal van de burger en in het Engels.

In het kader van de invoering van dit Europees certificaat is het de bedoeling dat de lidstaten geen beperkingen meer zullen opleggen wanneer meer dan de helft van de Europeanen reeds de eerste dosis van het vaccin tegen covid-19 heeft gekregen, tenzij de epidemiologische situatie dit rechtvaardigt. Het zal echter altijd aan de nationale regeringen zijn om te beslissen of reizigers met het certificaat in quarantaine moeten, verdere tests moeten ondergaan (bv. naast de inreiscontroles) of aanvullende eisen moeten naleven.