Met dit wetsontwerp wil de PAN-partij bepalen dat "dieren niet mogen worden gehuisvest op balkons, terrassen en soortgelijke ruimten, onverminderd hun incidentele aanwezigheid op deze plaatsen gedurende een periode van niet meer dan drie uur per dag".

De PAN-partij wil ook dat "geen enkel huisdier permanent mag worden vastgeketend of aangebonden" en, "in het geval dat het gebruik van de ketting noodzakelijk blijkt voor de veiligheid van mensen, het dier zelf of andere dieren, en er geen alternatief is, moet dit altijd worden beperkt tot een zo kort mogelijke periode, zonder meer dan drie uur per dag te duren, en altijd met behoud van de behoeften van het dier aan beweging, onderdak, voedsel, water, hygiëne en vrije tijd".

De partij voorspelt dat de schending van deze norm "mishandeling van dieren vormt, een misdrijf waarin het Wetboek van Strafrecht voorziet en dat wordt bestraft" en stelt voor dat de wet binnen een jaar na de publicatie ervan in werking treedt.

De wet bepaalt ook dat "huisdieren niet langer dan 12 uur alleen mogen worden gelaten, zonder een mens of ander dier".

Dit plan "omvat de uitvoering van adequate oplossingen voor hun huisvestingsomstandigheden, alsmede financiële steun voor dit doel in situaties van sociale en economische behoeften" en voorziet ook in het initiatief, waarbij erop wordt gewezen dat deze steun "kan worden verstrekt uit de begroting die aan de gemeenten is toegewezen op het gebied van de gezondheid en de bescherming van dieren en de opsluiting en controle van de populatie gezelschapsdieren".

Het project bepaalt ook dat alle gemeenten jaarlijkse beheersverslagen moeten publiceren "met het aantal uitgevoerde ontkoppelingen van gezelschapsdieren, met vermelding van de diersoort, de situatie waarin het dier werd aangetroffen, de gekozen oplossing en het respectieve bestede bedrag" om "een verslag over de situatie op nationaal niveau" mogelijk te maken.

De afgevaardigden van de PAN-partij stellen dat, "als dieren uren, dagen, maanden of zelfs jaren aan een ketting blijven zitten", dieren "ernstige emotionele en fysieke schade kunnen oplopen door de opeenstapeling van effecten van isolatie, frustratie en verveling" en dat ze ook agressief kunnen worden, en geven aan dat permanent aan de ketting leggen al verboden is in delen van Spanje, Frankrijk, Duitsland en sommige staten van de VS.