Wij kunnen geen dekking bieden voor hondenrassen die als gevaarlijk te boek staan onder de UK Dangerous Dogs Act, noch voor die rassen die in het Portugese register van gevaarlijke rassen staan, dus er zijn nog meer rassen die in Portugal als gevaarlijk of potentieel gevaarlijk worden beschouwd, daarom dient u dit na te gaan. Een voorbeeld: in het Verenigd Koninkrijk is een Rottweiler niet opgenomen in de lijst van de Dangerous Dogs Act, maar in Portugal wordt hij beschouwd als een "potentieel gevaarlijke hond" en als zodanig heeft u een aansprakelijkheidsdekking nodig.

Als u een grote hond heeft die als gevaarlijk kan worden beschouwd, zullen wij dit graag nagaan en als uw hond niet als gevaarlijk of potentieel gevaarlijk wordt geclassificeerd, een Ibex huisdierenpolis aanbieden, maar als hij wel als gevaarlijk wordt geclassificeerd, zullen wij een aansprakelijkheidsverzekering aanbevelen die beschikbaar is bij Portugese verzekeraars met verschillende niveaus van aansprakelijkheidsdekking. Helaas, dit is puur een aansprakelijkheidsverzekering en omvat dus niet de dierenartskosten, en aangezien Ibex geen dekking kan bieden voor gevaarlijke honden, dient u zich ervan bewust te zijn dat wanneer u een dergelijke hond aanschaft, u zelf verantwoordelijk bent voor de dierenartskosten.

Onze huisdierenpolis heeft drie dekkingsniveaus met dekking voor dierenartskosten variërend van € 2.000 tot € 8.000, afhankelijk van het gekozen niveau, en de polis dekt ook verlies door diefstal of weglopen, overlijden door ongelukken en de kosten van een noodopvang (als u onverwachts naar het ziekenhuis moet). Er is ook dekking beschikbaar voor de terugbetaling van advertentiekosten plus, voor de twee hogere dekkingsniveaus, reizen naar het buitenland, maar u moet een dierenpaspoort hebben om deze optie te kunnen dekken.

In alle polissen zal elke aandoening die bestond voor het begin van de polis, van de dekking worden uitgesloten. Leishmaniosis voor honden en Feline Aids (FIV) voor katten zullen niet gedekt worden, wanneer ze ook opgelopen zijn.

Zoals bij de meeste verzekeringen geldt er een eigen risico per schadegeval, maar dit eigen risico wordt slechts eenmaal per ongeval of ziekte in mindering gebracht, en elke vereiste lopende behandeling wordt ook gedekt tot 12 maanden na de datum van de eerste behandeling.

Het is van essentieel belang dat u de jaarlijkse vaccinaties voor uw huisdier onderhoudt, want als u de regelmatige routine van vaccinaties niet onderhoudt, zal elke opgelopen ziekte waartegen gevaccineerd had kunnen worden, niet gedekt zijn onder de polis. De kosten voor uw jaarlijkse vaccinatieroutine zijn niet gedekt onder deze polis.

Omdat dit een polis is om letsel, verlies of overlijden van uw huisdier te dekken, omvat de Ibex huisdierenverzekering geen aansprakelijkheidsdekking, dus als uw kat of hond een ongeluk veroorzaakt, iemand bijt of krabt, of vecht met en letsel toebrengt aan een ander dier, zult u geen aanspraak kunnen maken op uw huisdierenverzekering.

De meeste huisverzekeringen omvatten een zekere mate van dekking voor wettelijke aansprakelijkheid, die zich normaal uitstrekt tot huisdieren, waaronder katten, honden en soms zelfs paarden, hoewel honden die als gevaarlijk of potentieel gevaarlijk zijn aangemerkt, specifiek zijn uitgesloten, dus zolang u een inboedelverzekering hebt of een specifieke aansprakelijkheidsverzekering voor uw hond neemt, zou u gedekt moeten zijn voor schade of ongevallen die door uw huisdier worden veroorzaakt.

In geval van schade dient u een schadeformulier in te vullen en voor dierenartskosten dient u dit samen met uw dierenarts in te vullen. Wij hebben echter ook een aparte brief van uw dierenarts nodig om de diagnose en prognose te bevestigen, plus een lijst van behandelingen sinds uw dier werd geregistreerd - dit laatste om te bewijzen dat het niet gaat om een lopende of reeds bestaande aandoening die dateert van vóór de polis.

Veel mensen hebben geklaagd dat wij, als wij die informatie nodig hebben, de dierenarts moeten vragen die te verstrekken, maar dan stuiten wij op voorschriften inzake gegevensbescherming die uw dierenarts verbieden informatie aan een derde partij (ons) te verstrekken, en zelfs als hij daarmee zou kunnen instemmen, is er geen garantie over hoe lang het zal duren voordat hij reageert. Aangezien u de dierenarts bezoekt, kunt u vragen om de lijst en de brief en deze samen met uw claim indienen en zo tijd en trauma besparen, en zij zullen normaal gesproken beter reageren op de klant dan op hun verzekeraars.

Als u vragen heeft, aarzel dan niet om naar een van onze kantoren in Almancil of Tavira te gaan om de meest geschikte polis te krijgen die aan uw behoeften voldoet of bel ons op 800 860 708 / 289 399 774 voor Almancil of 281 325 842 voor Tavira. Of als u dat liever doet, stuur een e-mail naar ptnews@ibexinsure.com