"Portugal bevindt zich op dit moment duidelijk in de rode zone van onze matrix, dus er zijn geen voorwaarden om door te gaan met de geplande versoepeling van het lockdown plan", zei Mariana Vieira da Silva, aan het eind van de Raad van Ministers.

Volgens haar bedraagt de incidentie van nieuwe besmettingsgevallen per 100.000 inwoners momenteel 129,6 en de overdraagbaarheidsindex (Rt) van het virus 1,18 op het continentale grondgebied.

In een persconferentie was Mariana Vieira da Silva ook van mening dat de verslechtering van de situatie niet betekent dat "men kan spreken van een totaal gebrek aan controle" van de covid-19 pandemie, aangezien in "vele gebieden van het land" er een lage incidentie van nieuwe gevallen is.

"Wat we hebben is de noodzaak om vroeg te reageren op de groei en dat is wat we proberen te doen", zei de functionaris, eraan herinnerend dat, volgens gepubliceerde studies, de Delta-variant, geassocieerd met India, "een belangrijke rol speelt in landen waar het een grote aanwezigheid heeft", zoals het Verenigd Koninkrijk en Portugal.

Volgens de minister van Staat en het voorzitterschap zouden de toename van de sociale contacten en de geleidelijke terugkeer naar de normaliteit, in het kader van de verschillende fasen van verlichting van de beperkingen, "altijd tot gevolg hebben dat het aantal gevallen toeneemt", maar "er werd niet verwacht dat het zo hoog zou zijn" als uit de laatste gegevens blijkt.

Mariana Vieira da Silva verklaarde ook dat de regering het plan voor de versoepeling van de lockdown, dat op 15 maart van start is gegaan, als geldig tot eind augustus had gepresenteerd, en "dit is, op dit moment, de beslissing" van de uitvoerende macht.

"Als u mij vraagt of er sprake is van een verslechtering van de pandemie, als we opnieuw naar de matrix kunnen kijken, uiteraard ja", zei de minister op de persconferentie waar nieuwe maatregelen ter bestrijding van de covid-19-pandemie werden aangekondigd.