"Potentieel de ergste droogte in 1.200 jaar" is de voorspelling van Amerikaanse wetenschappers voor de staten Californië, Texas en Nebraska, waar de temperaturen al pieken van 42ºC hebben bereikt en het vooruitzicht van catastrofale bosbranden, waterschaarste en een hoog sterftecijfer als gevolg van de hitte de harde werkelijkheid is voor de zomer van 2021.

De consensus van al deze deskundigen is dat de menselijke activiteit, vooral op het gebied van het verbruik van fossiele brandstoffen en het gebruik van land, grotendeels verantwoordelijk is voor de naderende ramp. Op korte termijn moet deze activiteit drastisch aan banden worden gelegd door het verkeer van mensen en goederen drastisch te beperken, de normen voor voedselconsumptie te wijzigen en de productie tot het strikt noodzakelijke te beperken. En op lange termijn is het enige praktische beleid een geplande vermindering van de bevolkingsgroei.

De "laatste kans" van COP26 is nu nog maar vijf maanden verwijderd. Zullen de wereldleiders ophouden met hun partijdige standpunten en de VN de volledige bevoegdheid geven om ons corrupte energiesysteem te controleren?

Roberto Knight
Cavaleiro, Tomar.