Tijdens een evenement dat werd georganiseerd door het Steunplatform voor vluchtelingen (PAR), wilde Cláudia Pereira de aandacht vestigen op de "uitdagingen" die voortvloeien uit de laatste gegevens die zijn vrijgegeven door de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor vluchtelingen (UNHCR), waaruit blijkt dat het aantal vluchtelingen en intern ontheemden in 2020 een nieuw record heeft bereikt en nu 82,4 miljoen mensen bedraagt.

"We bevinden ons op een continent dat 15 procent van de vluchtelingen opvangt en daarom moeten we beschikbaar zijn om er nog meer en beter op te vangen", benadrukte zij.

Het evenement, dat de naam "Together We Welcome" meekreeg, vond plaats in de Faculteit Geesteswetenschappen van de Katholieke Universiteit van Portugal en stond in het teken van de Wereldvluchtelingendag, die op 20 juni werd gevierd.

De staatssecretaris vestigde de aandacht op UNHCR-gegevens die aangeven dat 42 procent van alle ontheemden in de wereld jonger is dan 18 jaar, evenals schattingen dat tussen 2018 en 2020 bijna een miljoen kinderen als vluchteling zijn geboren.

"Het is aan de regering om structuren te creëren die het opvang- en integratieproces vloeiender maken," betoogde Cláudia Pereira, eraan toevoegend dat gemeenten, universiteiten en andere maatschappelijke organisaties hun rol te spelen hebben bij de opvang en integratie van vluchtelingen, evenals bij het bereiken van "ambitieuzere doelstellingen".