"Wij zijn door de Duitse autoriteiten op de hoogte gebracht van het besluit om Portugal als een gebied met een virusvariant te beschouwen, hetgeen gebeurt in het kader van de noodrem waarin de aanbeveling van de Raad voorziet", aldus de woordvoerder van het communautair bureau voor justitie tijdens de conferentie van het dagelijks perscommuniqué van het communautair bureau.

Deze "noodrem" stelt de lidstaten in staat de maatregelen te verscherpen om de verspreiding van het SARS-Cov-2-virus een halt toe te roepen.

De gezondheidsautoriteiten in Duitsland hebben Portugal op de "rode lijst" geplaatst, een besluit dat aanstaande dinsdag van kracht wordt en waardoor alle reizigers die van Portugees grondgebied komen een quarantaine van 14 dagen opgelegd krijgen.

Deze maatregel is genomen vanwege de stijging van het aantal gevallen van Covid-19 in Portugal, dat volgens de meest recente gegevens 138,7 gevallen per 100.000 inwoners bedraagt op het vasteland van Portugal en 137,5 op het gehele grondgebied.