Als antwoord op "de crisis veroorzaakt door de Covid-19 pandemie, introduceert de Banco Português de Fomento, [op] 30 juni, de Covid-19 Economy Support Line for Major Cultural Events", leest de verklaring vrijgegeven door diensten van het ministerie van Cultuur. "Met een budget van 30 miljoen euro is deze steunlijn in het leven geroepen om tegemoet te komen aan de liquiditeitsbehoeften van bedrijven die culturele evenementen promoten en aan hun verplichting om de bedragen terug te betalen die zij ontvangen voor tickets en toegang tot festivals en spektakels van soortgelijke aard", aldus het document. De steunlijn wordt aangekondigd aan de vooravond van een demonstratie in Lissabon, die tot doel heeft de aandacht van de regering te vestigen op de crisis in de sector cultuur, spektakels en festivals, die ertoe heeft geleid dat het merendeel van de beroepsbeoefenaren en bedrijven al meer dan een jaar zonder werk zit.

De Portugese Vereniging van Technische Diensten voor Evenementen (APSTE), een van de organisatoren van het evenement dat voor woensdag op het programma staat, berekent dat bedrijven in deze sector een verlies zullen lijden dat hoger ligt dan de honderd miljoen euro die voor 2020 wordt geraamd. "Dit jaar wordt nog erger dan vorig jaar," vertelde de voorzitter van APSTE, Pedro Magalhães, vandaag aan persbureau Lusa, verwijzend naar de verplichte keuring van Covid-19, voor toegang tot culturele evenementen, en de overvloed aan afgelastingen van shows. De nu aangekondigde steunlijn is bedoeld "om te voldoen aan de verplichting tot terugbetaling van bedragen die zijn ontvangen als toegangsbewijzen voor festivals en soortgelijke voorstellingen (...) die niet zijn doorgegaan of zijn afgelast wegens het uitbreken van de Covid-19-pandemie", overeenkomstig de bepalingen van de geldende wetgeving. De steunlijn is ook bedoeld om te voldoen aan "liquiditeitsbehoeften, met name met het oog op de organisatie van grote culturele evenementen in de 18 maanden na het sluiten van de overeenkomst".

Een van de kenmerken van de begrotingslijn is ook de mogelijkheid voor de begunstigde om "toegang te krijgen tot een aanvullend bedrag om de liquiditeitsbehoeften te dekken (op basis van een plan waarin de liquiditeitsbehoeften van de begunstigde voor de volgende 18 maanden zijn vastgesteld, met het oog op de uitvoering van culturele evenementen)", tot de maximumbedragen van 40 duizend euro voor micro-ondernemingen, 125 duizend euro voor kleine ondernemingen en 300 duizend euro voor middelgrote ondernemingen. Volgens de website van de Banco Português de Fomento (BPF) zijn de begunstigden "micro-, kleine en middelgrote ondernemingen" die activiteiten uitvoeren "in de podiumkunsten", "ter ondersteuning van de podiumkunsten" of "exploitatie van concertzalen en aanverwante activiteiten", en die geregistreerd zijn onder de respectieve codes. Zij mogen ook niet beschouwd zijn als "ondernemingen in moeilijkheden op 31 december 2019", noch mogen zij "incidenten vertonen die op de datum van de afgifte van het contract niet geregulariseerd zijn bij kredietinstellingen en het stelsel van wederzijdse garanties". Zij moeten onder meer hun situatie hebben laten registreren bij Financiën en Sociale Zekerheid. Om toegang te krijgen tot de hulplijn, moeten bedrijven contact opnemen met "een aangesloten kredietinstelling". De algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op https://www.bpfomento.pt/pt.

De demonstratie van bedrijven die festivals, grote shows en culturele evenementen promoten, is gepland voor woensdag, tussen Marquês de Pombal en Praça dos Restauradores, in Lissabon, vanaf 16.00 uur. Bij het door APSTE georganiseerde protest hebben zich andere verenigingen uit de culturele sector aangesloten, namelijk de Associação Espetáculo - Portugese agenten en producenten, APEFE - Vereniging van Promotoren van Spektakels, Festivals en Evenementen en APORFEST - Portugese Vereniging van Muziekfestivals. In de zomer van vorig jaar, die al is verstreken zonder de gebruikelijke festivals, schatte APORFEST het effect van de sector op de economie op een verlies van ongeveer 1,6 miljard euro, tegenover de twee miljard die in 2019 werd gegenereerd.