De afgifte van deze certificaten in Portugal begon op 16 juni en sindsdien zijn meer dan een miljoen certificaten beschikbaar gesteld waarop staat dat de drager ervan tegen covid-19 is ingeënt, een test met negatief resultaat heeft ondergaan of reeds van de ziekte is hersteld, aldus een bron bij de gemeenschappelijke diensten van het Ministerie van Volksgezondheid.

Na de overeenkomst tussen de lidstaten om het vrije verkeer van burgers in de EU op een veilige manier te vergemakkelijken tijdens de pandemie, kan het document in Portugal nog andere functies hebben, aangezien de regering voorziet dat het kan worden gebruikt in "aangelegenheden van luchtverkeer en zeevaart, van verkeer op het nationale grondgebied en toegang tot culturele, sportieve, bedrijfs- of familie-evenementen".

Het eerste praktische gebruik van het digitale certificaat vond dit weekend plaats, als een van de voorwaarden voor het binnenkomen en verlaten van het grootstedelijk gebied van Lissabon, waar veel besmettingen met het SARS-CoV-2 coronavirus voorkomen.

Aangezien het gaat om een document voor gemeenschappelijk en uniform gebruik in de hele EU, alsook in de landen van de Europese Economische Ruimte - IJsland, Liechtenstein en Noorwegen -, is het aan de nationale autoriteiten om de regels voor het interne gebruik ervan vast te stellen.

Premier António Costa beschouwde het als een van de prioriteiten van het Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie, dat woensdag afliep, en bereikte op 20 mei een politiek akkoord met het Europees Parlement over deze communautaire "vrij-reizen"-pas, op tijd om het zomerseizoen te "redden".

Voor meer informatie over het certificaat kunt u terecht op: https://www.sns24.gov.pt/


Author
TPN/Lusa