De onder deze maatregel vallende weggedeelten en deeltrajecten zijn, de Costa de Prata Concessie: A17 - Mira (LC-concessie)/Aveiro Nascente, A25 - Pirâmides (Aveiro Oeste)/Albergaria (BLA-concessie), A29 - Angeja/Maceda, A29 - Maceda/(A29/A44); in de Concessie Grande Porto: A4 - Sendim/Águas Santas, A41 - Freixieiro/Ermida (IC25), A42 - (IC24/IC25)/Felgueiras; en in de Concessie Norte Litoral: A28 - IC 24/Viana do Castelo.

De korting van 50 % op de toltarieven geldt ook voor de in wetsdecreet nr. 111/2011 bedoelde weggedeelten en subtracés van autosnelwegen, namelijk de A22, die deel uitmaakt van de concessie Algarve; de A23, die deel uitmaakt van de concessie Estradas de Portugal; de A23, die deel uitmaakt van de concessie Beira Interior; de A24, die deel uitmaakt van de concessie Norte Interior; en de A25, die deel uitmaakt van de concessie Beira Litoral/Beira Alta.

In de staatsbegroting voor 2021 voorziet de maatregel ook in "een korting van 75% op het bedrag van de tolheffing voor elektrische en niet-vervuilende voertuigen", maar de regering verklaarde dat "de uitvoering van het stelsel van kortingen voor elektrische en niet-vervuilende voertuigen de vaststelling van een aanzienlijk aantal technische operationele maatregelen zal vergen waardoor de maatregel niet op 1 juli 2021 in werking kan treden".

De regering zal een regeling invoeren voor de differentiëring van de waarde van de tolgelden voor voertuigen van de klassen 2, 3 en 4 voor het vervoer van goederen en personen over de weg, voor de snelwegen die onder het nieuwe kortingsmodel vallen.

Het voorstel voor kortingen van 50 procent op het toltarief voor alle voertuigen en 75 procent voor elektrische en niet-vervuilende voertuigen is door de PSD ingediend en door het parlement goedgekeurd in het kader van de staatsbegroting 2021.

De regering raamde het negatieve effect van deze korting op de tolgelden op 160 miljoen euro per jaar.