Tijdens een hoorzitting in de Commissie economie, innovatie, openbare werken en huisvesting kondigde de regeringsfunctionaris "een nieuw programma aan ter ondersteuning van de noodzakelijke aanpassing van bepaalde sectoren en bedrijven aan de gevolgen van de Brexit, een initiatief dat tijdens het Portugese voorzitterschap [van de Europese Unie] is gelanceerd met een totale waarde op Europees niveau van 5 miljard euro. Portugal krijgt toegang tot een pakket van bijna 80 miljoen euro", zei hij.

Nelson de Souza maakte de balans op van de ontwikkeling van verschillende communautaire programma's, waarbij hij zich concentreerde op de werkzaamheden die in de afgelopen zes maanden, tijdens het Portugese voorzitterschap, zijn verricht.

Naast de grote goedgekeurde programma's, voor een totaalbedrag van 800 miljard euro, wees de minister op kleinere enveloppes, zoals het "verkregen pakket van meer dan 50 miljoen euro aan steun uit het solidariteitsfonds van de Europese Unie, dat in Portugal wordt gebruikt om gemeenten een deel van de kosten te vergoeden die zij in verband met Covid-19 hadden gemaakt".

Nelson de Souza herinnerde ook aan de goedkeuring van het REACT-programma, dat in totaal 2 miljard euro vertegenwoordigt, waarvan 70 procent reeds is toegewezen.

Wat de structuurfondsen betreft, benadrukte de minister van Planning dat Portugal vastbesloten is "de voorwaarden te scheppen om deze fondsen vooruit te helpen".

De verordeningen van verschillende fondsen, waaronder het Federatiefonds en het Cohesiefonds, zijn gepubliceerd, evenals "een verordening voor de coördinatie van deze Europese fondsen", zei hij.