Deze gegevens werden gevonden door AHP, na een enquête die tussen 7 en 21 juni werd gehouden en waarbij werd gerekend met geldige antwoorden van 610 over het hele land verspreide hoteleenheden.

Voor augustus, gewoonlijk een van de beste maanden voor het toerisme, is de prognose voor boekingen 46 procent, dalend tot 37 procent in september en met een lichte verbetering tot 50 procent in oktober.

"Onder de belangrijkste conclusies van de enquête, benadrukken we de hoge prevalentie van terugbetaalbare reserveringen, de daling van de groepsreserveringen, die minder dan 20 procent van het totaal voor 71 procent van de respondenten, en de herschikking en het gebruik van 'vouchers' van uitgestelde reserveringen van het voorgaande jaar is minder dan 20 procent, waaruit blijkt de voorkeur voor terugbetaling."

De executive vice-president van AHP, Cristina Siza Vieira, die de enquête presenteerde, benadrukte ook dat 68 procent van de respondenten zei dat ze van plan waren hun teams te versterken door tijdelijke werknemers in te huren.

Van die 68 procent zegt echter 64 procent "grote problemen te hebben met het inhuren van werknemers om te reageren" op deze periode, met name in de regio's Algarve, Centrum en Alentejo, waarbij wordt gewezen op de verandering van gebied van verschillende professionals en de werkloosheidsuitkeringen die sommigen nog steeds ontvangen.