"De bedoeling is om besluitvormers tools te geven om deze technologie, die al bestaat, beter te gebruiken op de best mogelijke manier, met slimmere en meer winstgevende aanbevelingen," vertelde de chief technology officer van Microsoft aan Lusa.

In de marge van de ondertekening van het protocol, zei Manuel Dias dat de keuze van de Universiteit van Algarve te danken is aan het bestaan in de regio van een toeristische en restaurantsector waar AI-technologie kan worden toegepast om "te helpen bij het economisch herstel, het helpen van besluitvormers om diensten te lanceren om klanten te vangen en marge te creëren, het vergroten van hun kennis van de klant.

Vanuit praktisch oogpunt gaf hij een voorbeeld met wat hij de "geïntegreerde en intelligente reis van een toerist" noemde, waarbij hij vanaf het moment dat hij reserveert tot hij in de stad aankomt het hele toeristische aanbod "gepersonaliseerd" kan krijgen door middel van "aanbevelingsalgoritmen, geavanceerde mobiliteitspatronen of de kenmerken van die toerist".

De decaan van UAlg vertelde Lusa dat dit "geen cursus voor computerwetenschappers" is, maar voor "besluitvormers" die als eersten in contact zullen komen met oplossingen die al op de markt bestaan en die hen kunnen dienen om "bepaalde problemen op te lossen", door hen instrumenten te geven waarmee zij "het concurrentievermogen van hun bedrijven kunnen versterken door de gecreëerde waarde te verhogen".