Als westers land volgt Portugal het Europese verouderingspatroon. Daarom kunnen in de loop der jaren sommige lichamelijke beperkingen ertoe leiden dat mensen hulp zoeken bij sommige van hun dagelijkse taken.

Santa Casa da Misericórdia van Lagoa is zich bewust van deze behoeften en wil een stap voorwaarts zetten, door de oprichting van twee ondersteuningsmechanismen, het dagverzorgingscentrum en de thuiszorg en ondersteunende diensten.

"Het nieuwe bestuur van Santa Casa da Misericórdia van Lagoa is van mening dat het belangrijk is om een gebouw (dat al eigendom is van de entiteit) een meerwaarde te geven en een project op te zetten dat aansluit bij de behoeften van de gemeente Lagoa", aldus Paulo Francisco, hoofd van Santa Casa da Misericórdia van Lagoa, terwijl hij uitleg gaf over de geschiedenis van het gebouw, dat zich bij een van de ingangen van de stad bevindt.

Het gebouw heeft een grote erfenis. In die zin zal bij alle renovaties altijd rekening worden gehouden met de identiteit van het gebouw en zal deze worden behouden. Jarenlang was de plaats een ziekenhuis, later werd het een gezondheidscentrum voordat het nieuwe werd gebouwd. Daarna was er een periode waarin het een doorlopende zorgdienst had. Op dit moment wordt een nieuwe betekenis gegeven aan deze muren die altijd met gezondheid verbonden zijn geweest.

Thuiszorg en ondersteuning

"Helaas wonen er in Lagoa veel ouderen alleen en hebben velen van hen geen familie in de buurt. De thuiszorg die we willen ontwikkelen is een thuiszorg waarin mensen zich gesteund kunnen voelen, niet alleen op het gebied van hygiëne en voeding, maar ook medische zorg en welzijn", aldus Paulo Francisco.

"Door middel van ondersteuning in de nabijheid willen we veel verschillende diensten hebben die zich aanpassen aan andere soorten behoeften, namelijk de gezondheid en het welzijn van mensen. Bijvoorbeeld het hebben van gezelschap of gewoon iemand hebben als ze dat nodig hebben", aldus Paulo Francisco.
De buitenlandse gemeenschap is ook belangrijk voor Santa Casa da Mesericórdia de Lagoa. Zij erkennen echter dat deze gemeenschap meestal een zeer pro-actieve houding aanneemt ten opzichte van de ouderen.

"Veel buitenlanders willen thuis zijn, maar aan de andere kant, omdat ze alleen zijn in Portugal, hebben ze die steun nodig, om iemand te hebben die voor hen zorgt als ze iets nodig hebben - het kan de aankoop zijn van een eenvoudig voorwerp of medicijnen. In de loop der jaren zal de hele bevolking die ouder wordt, veeleisender worden. En wij willen deel uitmaken van dat proces, deze structuren bieden, aan hun verwachtingen voldoen", zei hij.

"Met de thuiszorg willen we hen in staat stellen in hun huis te blijven, zoals ze dat graag willen, en hun de diensten te verlenen die ze nodig hebben - hygiëneservice, apparatuur, maaltijden, maar ook iemand die hen bijvoorbeeld boeken kan voorlezen", benadrukte hij.

Dagcentrum

Het dagcentrum zal ook tot doel hebben de gebruikers welzijn en geluk te bieden: "Er zal een dynamiek zijn van binnen- en buitenactiviteiten, zoals bezoeken aan monumenten en tentoonstellingen. We hebben jonge en dynamische teams die altijd naar elk individu kijken en proberen hun persoonlijke voorkeuren te begrijpen - wat die persoon graag doet", zei Paulo Francisco.

In het begin hebben ze 30 mensen in de dagopvang en 30 in de thuiszorg geprogrammeerd. "Vanuit een duurzaam oogpunt, willen we niet het aantal mensen verhogen en de kwaliteit van de service verliezen".

Santa Casa da Misericórdia de Lagoa is op zoek naar financiering voor het project, daarom is er nog geen datum voor de opening van de ruimte, maar ze hopen dat het snel zal zijn.

Voor meer informatie kunt u terecht op hun website https://www.misericordialagoa.pt/