"Bij gebrek aan bewijs over de doeltreffendheid van een vaccindosis bij eerder besmette personen tegen de Delta-variant, [...] adviseert het ECDC een volledige vaccinatiekuur toe te dienen aan alle personen met een verhoogd risico op ernstige Covid-19, ongeacht de eerdere besmetting", stelt het organisme in een schriftelijke reactie die op 2 juli naar het Lusa News Agencyis gestuurd .

Het standpunt komt op een moment dat landen als Portugal, Oostenrijk, Kroatië, Estland, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Slovenië en Spanje slechts één dosis vaccin toedienen aan eerder besmette personen, en dat de Delta-variant van SARS-CoV- 2, die aanvankelijk in India werd ontdekt en besmettelijker is dan alle andere, zich in de Europese Unie (EU) aan het verspreiden is.

In het geval van Portugal wordt aan deze mensen slechts één dosis vaccin aanbevolen - voor vaccins met een tweedoseschema - en deze dosis wordt zes maanden na de besmetting toegediend.

Gevraagd naar deze optie door landen, waaronder Portugal, zegt ECDC tegen Lusa dat "nationale vaccinatiestrategieën onder andere rekening moeten houden met de lokale epidemiologische context".

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) laat weten dat "beslissingen over de wijze waarop vaccins moeten worden toegediend, onder de verantwoordelijkheid blijven vallen van de gespecialiseerde instanties die de vaccinatiecampagne in elke lidstaat begeleiden".

"Deze organismen zijn beter in staat om rekening te houden met de plaatselijke omstandigheden, waaronder de verspreiding van het virus - met name eventuele verontrustende varianten -, de beschikbaarheid van vaccins en de capaciteiten van het nationale gezondheidsstelsel", laat het EMA aan Lusa weten.

De Europese regelgevende instantie zegt dat de vaccins die zij heeft goedgekeurd "bescherming bieden tegen alle stammen die dominant zijn in de EU", waaronder Delta, hoewel zij toegeeft dat "toezicht" nodig is.

In de meeste Europese landen worden twee doses gegeven, zelfs aan degenen die eerder met het virus zijn besmet, zoals België, Tsjechië, Denemarken, Finland, Hongarije, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Polen, Roemenië, Slowakije en Zweden, volgens gegevens van het ECDC.

In de EU zijn vier vaccins tegen covid-19 goedgekeurd: Comirnaty (Pfizer/BioNTech), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca) en Janssen (Johnson & Johnson-groep).

In een verslag dat vorige week werd vrijgegeven, schatte het ECDC dat de Delta-variant van SARS-CoV-2 verantwoordelijk zal zijn voor 90% van de nieuwe infecties in Europa tegen eind augustus en voor een toename van het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen, en riep het op tot snelle vooruitgang bij de vaccinatie in de EU.

In dat document legde het Europees centrum uit dat "degenen die alleen de eerste dosis - van een twee-vaccinatieproces - hebben gekregen, minder beschermd zijn" tegen de Delta-variant.